Enighet i mellomoppgjøret i Abelia

Utdanningsforbundet forhandlet mandag 27. september med Abelia/NHO om lønnsregulering for 2. avtaleår for Utdanningsforbundets medlemmer som er omfattet av Overenskomst for friskoler.

Den økonomiske rammen, fordelingen av rammen og virkningsdatoer er likt resultatet i kommunal sektor. Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger 1.11.2021.

Her finner du protokollen fra mellomoppgjøret. Vedlagt følger også Overenskomst for skoler som er godkjent etter friskoleloven 2020-2022.

Se mer om lønnsoppgjøret her