Disse tas ut ved streik i Oslo

Neste uke skal Unio Oslo i mekling. Blir det ikke enighet tas over 600 Unio-medlemmer ut i streik. Se oversikten her.

Unio Oslo skal i mekling med Oslo kommune tirsdag 25. og onsdag 26. mai. Blir det ikke enighet, vil det være streik fra torsdag 27. mai.

– Vi går til mekling med ønske om å oppnå enighet, og på den måten unngå konflikt.

– Men: Avstanden fra partene var stor under forhandlingene. Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer, noe som ikke er akseptabelt. Det må komme noe helt annet på bordet om dette skal komme i havn, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen.

Det er derfor en utfordrende mekling som venter. Fristen for å bli enige utgår altså ved midnatt, natt til 27. mai. Blir det ikke enighet, vil det være streik fra torsdag 27. mai. Da tar Unio ut 647 medlemmer i streik. I det første uttaket vil det hovedsakelig være av medlemmer som jobber i bydel Vestre Aker.

Dette er stedene hvor Unio tar ut medlemmer i streik fra 27. mai dersom det ikke blir enighet i mekling.

Barnehager: Dalskroken barnehage, Frantsebråten barnehage, Grindbakken barnehage, Hamborg barnehage, Helenes barnehage, Hov - meklenborg barnehage, Huseby barnehage, Jarbakken barnehage, Landingsveien barnehage, Liabakken barnehage, Orebakken barnehage

Skoler: Bogstad skole, Grindbakken skole, Hovseter skole, Huseby skole, Midtstuen skole, Ris skole, Slemdal skole, Svendstuen skole, Sørkedalen skole, Voksen skole, Nydalen VGS, Ullern VGS

Øvrige arbeidssteder:
Her er hele listen

– Store rekrutteringsproblemer i Oslo

Skjefstad Andersen håper i det lengste at det er mulig å unngå streik, og påpeker at det er i Oslo kommunes egen interesse at det nå kommer et løft for kommunenes høytutdannede.

– Det er nå så store rekrutteringsutfordringer at Oslos innbyggere ikke får de velferdstjenestene de kan forvente. Kommunen har ikke klart å rekruttere og beholde yrkesgrupper med høyere utdanning.

Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder for Unio Oslo kommune

– Derfor må lønnsutviklingen for de med høyest utdanning i kommunen ligge over industriens ramme. Først da vil Oslo kommune klare å beholde, mobilisere og rekruttere.

På flere områder er problemet allerede betydelig, sier Unio Oslos forhandlingsleder.

– SSB-tall viser at i Oslo består over 20 prosent av årsverkene av personer uten godkjent lærerutdanning, både i grunnskolen og videregående.

Skjefstad Andersen mener at alle elever har rett til kvalifisert lærer i alle timer.

– Det kan ikke Osloskolen tilby i dag, minner hun om.

– Sykepleiermangelen er også kraftig økende, hvor SSB-prognoser viser at det vil mangle 30 000 sykepleiere innen 15 år. Samtidig rapporterer 75 prosent av kommunene at sykepleiere er den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere. Ekstra utfordrende er det for Oslo, da kommunen har sterk konkurranse om kvalifisert arbeidskraft med andre nærliggende kommuner, i tillegg til det private næringsliv og flere helseforetak, påpeker Skjefstad Andersen.

Her ser du hele listen over hvor mange som tas ut i streik ved hvert enkelt arbeidssted

Se mer om tarifområdet Oslo her

Se alt om lønnsoppgjøret 2021 her

I Oslo kommune har Unio snaut 13.000 medlemmer. Disse fordeler seg på følgende organisasjoner:

Utdanningsforbundet (9089)
Norsk Sykepleierforbund (2759)
Akademikerforbundet (317)
Norsk Fysioterapeutforbund (277)
Norsk Ergoterapeutforbund (272)
Bibliotekarforbundet (100)
Forskerforbundet (85)
Det norske maskinistforbund (20)
Presteforeningen (1)

Aina Skjefstad Andersen (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio Oslo.

Sitert

Avbildet: Aina Skjefstad Andersen
Aina Skjefstad Andersen

Forhandlingsleder Unio Oslo