Bli med på kurs og konferanser i Utdanningsforbundet

Hvert år arrangerer Utdanningsforbundet rundt 70 kurs og konferanser for medlemmer og andre. Som medlem har du tilgang til en rekke gratis eller rabatterte arrangementer.

Til felles for alle arrangementene ligger den en ambisjon om at arrangementene skal være praksisnære, faglig relevante og oppleves som gode medlemstilbud som gir ny og nyttig kunnskap i hverdagen.

– Vi har også en rekke utdanningspolitiske seminarer der målet er å styrke det politiske påvirkningsarbeidet gjennom å sette dagsorden i den offentlige debatten og synliggjøre vår politikk, sier Kent Inge Waaler, som er seksjonsleder for opplæring, kurs og konferanser i Utdanningsforbundet.

Arrangementene skal bidra til å bygge opp under Utdanningsforbundet rolle som en viktig samfunnsaktør innenfor det utdanningspolitiske området. 

Her finner du alle arrangementene og mer informasjon om hvordan du kan delta

Mange arrangementer årlig

Utdanningsforbundet har de siste årene hatt rundt 70 kurs for medlemmer i løpet av et år. Her er det både konferanser, fagkurs og utdanningspolitiske arrangementer.

Waaler trekker fram de to gjenværende kursene om fagfornyelsen og de tverrfaglige temaene, som kurs han mener medlemmene bør få med seg.

– Vi har også en kursrekke rettet mot medlemmer i UH-sektoren (universitet og høgskole) dette semesteret - og et veldig aktuelt kurs om «bærekraft» nå i april. Dette er arrangementer medlemmene våre, og andre, bør få med seg, sier han.

Flere av arrangementene Utdanningsforbundet gjennomfører er åpne for andre enn medlemmer. Men som medlem får man tilgang til alle arrangementer og rabattert pris der det er deltakeravgift. Mange av kursene er også tilgjengelige som opptak i etterkant.

Økning etter digital omlegging

Etter at Utdanningsforbundet la om kursvirksomheten og for det meste tilbyr digitale kurs, har det vært en markant økning av deltakere. I 2019 var det rundt 3 600 som deltok på kursene. I fjor, hvor mange av kursene ble avlyst, var det 7 500 deltakere. I år har det så langt vært over 5 000 deltakere, selv om vi fortsatt bare er i april.

Tilbakemeldingene har vært gode på at Utdanningsforbundet tilbyr digitale kurs og at man når ut til medlemmer over hele landet på en måte som man ikke har fått til før.