Ber FHI vurdere raskere lærervaksinering

Utdanningsforbundet har kontaktet Folkehelseinstituttet (FHI) og bedt dem gjøre en ny vurdering av lærernes plass i vaksinasjonskøen.

Da det før jul ble klart at koronavaksine var i ferd med å bli godkjent gjorde helsemyndighetene en vurdering av hvem som først skulle få dette i Norge. Bopel på sykehjem, høy alder og individuelle risikofaktorer var da hovedkriteriene, mens det samtidig ble poengtert at forandringer i smittesituasjonen vil kunne medføre endringer i prioritering for vaksinering.

Med stigende smitte var det også det sistnevnte som nylig skjedde, da helsepersonell ble flyttet fremover i vaksinekøen. Det har fått Utdanningsforbundet til å ta ny kontakt med FHI. Her ber vi Folkehelseinstituttet gjøre en ny faglig vurdering av hvordan lærere som samfunnskritisk personell kan prioriteres for vaksinasjon.

«Med sterkt stigende smittetall, og med et mutert virus som synes å smitte lettere blant barn og unge, mener Utdanningsforbundet viktige forutsetninger som lå til grunn høsten 2020 er endret på en måte som i dag gir en klarere forventning om at lærere vurderes prioritert for raskere vaksinasjon.», heter det i brevet.

Les brevet her

– Lærernes samfunnskritiske funksjon må få betydning når vaksineringen skal gjennomføres over hele landet.

– Lærerne, både i barnehagen og på skolen, både ivaretar samfunnskritisk arbeid og utsetter seg for smitte. Da er det både nødvendig og klokt å gi lærere tilbud om vaksine raskt, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

Regjeringen har gjentatte ganger understreket at de ønsker å verne barn og unge under den pågående pandemien, og at det skal sitte langt inne å stenge barnehager og skoler. Det mener Handal også bør ha betydning når vaksinering rulles ut for fullt.

– Regjeringen har prioritert vern av barn og unge i størst mulig grad. Det er både bra og forståelig, men det får også en naturlig konsekvens: Skal barnehagene og skolene fortsatt kunne klare å være åpne, forutsetter det at våre medlemmer ikke blir utsatt for eller bidrar til smitte i økende grad, sier Handal.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet