Lanserer BarnehageHMS – et nytt arbeidsmiljøverktøy for barnehager

Nytt, gratis verktøy fra IA-bransjeprogrammet gir alle barnehager tilgang til aktuell kunnskap og en dynamisk kalender.

– Det er viktig for oss i Utdanningsforbundet at ansatte i barnehager har et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø. Vi er glade for å kunne være med på å presentere dette verktøyet som både ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte sammen kan bruke for å skape et godt arbeidsmiljø og en god arbeidshverdag. Vi oppfordrer flest mulig til å ta BarnehageHMS i bruk, sier nestleder i Utdanningsforbundet Hege Valås.

BarnehageHMS gir kunnskap om 13 arbeidsmiljøtema som er relevante for barnehager. De 13 temaene har korte tekster, bygger på forskning, gir tips og råd, har diskusjonspunkt og utvalgte lenker til hjelp i arbeidet. 

Det er IA-bransjeprogram barnehage, der Utdanningsforbundet er en av partene som deltar, som har laget verktøyet.


Tilbyr dynamisk kalender

BarnehageHMS gir barnehagene mulighet for å velge de arbeidsmiljøtemaene barnehagen vil jobbe med, og så plassere disse i den dynamiske kalenderen som kan justeres underveis i barnehageåret og ved behov.

Kalenderen gir barnehagen selv mulighet til å velge ut hva i arbeidsmiljøet deres som er viktigst å jobbe med, og som påvirker arbeidshelse, engasjement og kvalitet i arbeidshverdagen. Noen arbeidsmiljøfaktorer går igjen i alle barnehager, men mye er også forskjellig. I en hektisk hverdag er systematisk arbeidsmiljøarbeid viktig, og kalenderen vil bidra til det.

I BarnehageHMS forutsettes det at hele personalet er involvert, men det er leder, tillitsvalgt og verneombud (HMS-gruppa) som har et hovedansvar.

– Vi i IA-bransjeprogram barnehage har gledet oss til å presentere BarnehageHMS. Vi tror dette vil være en god hjelp for barnehagene, og se arbeidsmiljøarbeidet i sammenheng med barnehagehverdagen på en ny måte, sier Rakel Malene Solbu, prosjektleder i IA-bransjeprogram barnehage.

Vil du vite mer om BarnehageHMS? Gå inn på barnehagehms.no

Her finner du en guide til verktøyet (norsk)

Her finner du en guide til verktøyet (nordsamisk)

 

Se webinar om barnehageHMS

Bransjeprogrammet  tar utgangspunkt i IA-avtalens to hovedmål om redusert sykefravær og frafall. HMS og helsefremmende arbeid i barnehager er et av tre satsingsområder.

Utdanningsforbundet deltar i bransjeprogrammet sammen med LO, Unio, KS, Virke, Fagforbundet, YS, Delta, Nordlandia, FUS, PBL, KA, NAV og Arbeidstilsynet.
 
Les mer om IA bransjeprogram barnehage