Spekter: Trapper opp streiken – rammer prestisjeprosjekt

I dag ble Spekter meldt om at Unio trapper opp streiken ved sykehusene med en fase 3, fra tirsdag 15. juni.

Det er Unio-medlemmer som jobber med utrullingen av helseplattformen i Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag som nå slutter seg til de 607 som allerede er i streik – 300 nye går ut i streik i morgen torsdag.

– Vi tar ut 14 Unio-medlemmer i de to helseforetakene som arbeider med implementering av Helseplattformens nye felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner Fra før har vi tatt ut medlemmer ved St. Olav som jobber med det sammen, sier streike- og forhandlingsleder for Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

– Dette er i tråd med vårt ønske om å legge press på arbeidsgiverne for å få Spekter tilbake til forhandlingsbordet, slik at arbeidsgiver kan ta ansvar for å beholde livsnødvendig kompetanse. Det er det som er målet med streik, sier streikelederen.

Se hele saken med tall for opptrappingen her

Utdanningsforbundet tar ikke ut flere medlemmer i streik i denne opptrappingen. Totalt har Utdanningsforbundet 6 medlemmer i streik i området fra og med torsdag 10. juni.

Se mer om lønnsoppgjøret her

Se alt om streik her

Se mer om tariffområdet Spekter her