8. mars: – Pandemien er også en likestillingskrise

– Koronapandemien har fått store negative konsekvenser for jenter og kvinners rettigheter internasjonalt. Markeringen av 8. mars er derfor viktigere enn på lenge og vi oppfordrer våre medlemmer til å delta på digitale markeringer rundt om i landet, sier Utdanningsforbundets Ann Mari Milo Lorentzen.

Hun viser til at den sosiale isolasjonen som har fulgt pandemien har ført til mer vold og overgrep mot jenter og kvinner.

– Kvinner har vært mest utsatt under pandemien, spesielt i hjemmet, som egentlig skal være der vi skal kjenne oss mest trygge. Dette er i stor grad en skjult krise og noe vi må få mer oppmerksomhet om, fastslår Lorentzen.

Globalt hindres også barns utdanning av krisa og dette rammer jenter hardest. Veien ut av fattigdom og undertrykkelse går gjennom utdanning.
Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet

Lorentzen er klar på at økningen av vold og overgrep i hjemmene ikke bare er noe som rammer jenter og kvinner i utlandet, men også i Norge.

– Vi er ikke kommet så langt som vi ønsker å tro. Kampen for kvinners rettigheter må styrkes. At koronapandemien har ført til et tilbakeslag for likestilling, også i Norge er jeg ikke i tvil om, sier hun.

Deltar på FNs kvinnekommisjon

FNs kvinnekommisjon er den viktigste internasjonale møteplassen for diskusjoner om kvinners rettigheter. Lorentzen er med i Education International(EI) sin delegasjon på møtet som denne gangen foregår digitalt mellom 15.–26. mars.

– Det viktigste resultatet av møtene i kommisjonen er sluttdokumentet, hvor FN-landenes forpliktelser når det gjelder å nå målene for årets tema skal nedfelles. Dette er et krevende arbeid, sier Lorentzen.

Internasjonal fagbevegelse ønsker at FN-landene på årets møte skal vedta en ny ‘sosial likestillingskontrakt’ for å forhindre vold og trakassering på arbeidsplassene.

– Situasjonen under korona har vist at kvinner er enda mer utsatt i yrkeslivet enn menn. For å endre dette må vi blant annet sikre at også kvinner får anledning til å lede og delta i avgjørelser på lik linje med menn, fastslår Lorentzen.

Den norske modellen

På årets kvinnekommisjonsmøte ber Unio norske myndigheter om å spille inn overfor verdens ledere hvilken betydning trepartssamarbeidet har hatt for å styrke velferdsstaten og dermed kvinners mulighet for å bli økonomisk selvstendige.

I år har Unio særlig lagt vekt på følgende:

  1. Arbeidsliv – likestilling og deltakelse i samfunnet handler om økonomisk likestilling. Kvinners rett til produktivt og anstendig arbeid må fremmes.
  2. Utdanning – likestilling og deltakelse i samfunnet handler om kunnskap og utdanning.
  3. Bekjempe vold og trakassering i arbeidslivet

Les hele faktaarket vårt om FNs kvinnekommisjon – covid-19 og tilbakeslag for kvinners likestilling her

Sitert

Avbildet: Ann Mari Milo  Lorentzen
Ann Mari Milo Lorentzen