– Trenger klima- og bærekraftskompetanse

– Myndighetene må tilrettelegge for at lærere i barnehage, skole og høyere utdanning får den kunnskapen de trenger for å kunne gjøre jobben sin, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Utdanningsforbundet har gjennomført en undersøkelse blant medlemmene, tillitsvalgte og pedagogstudentene om klima- og bærekraft. Flertallet av dem som har svart på undersøkelsen mener at arbeidet for at barn, elever og studenter skal få kompetanse om klima- og bærekraftig utvikling bør ha førsteprioritet for Utdanningsforbundet.

– Myndighetene, i samarbeid med lærerprofesjonen, må legge til rette for at lærere får tid, kunnskap, rammer og ressurser til å virkeliggjøre og prioritere arbeidet med å fremme bærekraftig utvikling i skoler og barnehager, sier Handal.

Må sikres kompetanse

Han mener undersøkelsen avdekker et behov for større fokus fra myndighetene på bærekraft og klima innen utdanning.

– Lærerutdanningene må sikre at alle lærere og barnehagelærere har kompetanse til å undervise i de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen. Mål om å fremme bærekraftig utvikling er også nedfelt i rammeplan for barnehagen, fastslår Handal.

I bærekraftsmål 4.7 står det:
"Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling".

– Dette forplikter både barnehager, skoler og høyere utdanning. Barn, unge og studenter skal altså ikke bare lære om bærekraftsmålene og klima og miljøutfordringene, de skal tilegne seg kompetansen som trengs for å selv leve et liv som bidrar til en bærekraftig utvikling av samfunnet, sier Handal.

Han vil at barn og unge skal møte barnehagelærere og lærere som har kompetanse og erfaring på feltet:

De må gå i skoler og barnehager som i seg selv drives på en bærekraftig måte og der de får erfare løsninger på klima- og bærekraftsutfordringene i praksis.
Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet

Ønsker klimavennlige tiltak på arbeidsplassen

Undersøkelsen til Utdanningsforbundet viser ellers at mer enn halvparten av medlemmene ønsker at tillitsvalgte skal fremme forslag om tiltak som kan gjøre arbeidsplassen mer klimavennlig og bærekraftig overfor ledelsen. Samtidig svarer 36 prosent av tillitsvalgte i barnehage og 26 prosent av tillitsvalgte i grunn- og videregående skole at de har hatt uformelle samtaler med ledelsen om slike tiltak. Likevel har få diskutert dette på formelle arenaer, slik som medbestemmelsesmøte og i arbeidsmiljøutvalg (AMU). Men, en langt større andel av lederne synes at disse temaene har en naturlig plass i disse foraene, noe som indikerer at tillitsvalgte har et større rom for å ta opp dette.

Her ligger hele undersøkelsen

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet