– Skal bruke tida på barna

– Kjøkkenassistenter og vaktmestere har blitt fjernet i mange barnehager og styrernes tid har blitt mindre. Nå gjøres deres arbeid av grunnbemanningen som bør ha oppmerksomheten på barna. De skal ikke bruke sin pedagogiske kunnskap på administrasjon og praktisk arbeid, sier Utdanningsforbundets Hege Valås.

Utdanningsforbundet har nettopp gitt skriftlig innspill til regjeringens initiativ om en strategi for et kvalitetsløft for barnehagene mot år 2030. I forbindelse med dette peker Utdanningsforbundet på at man nå må investere i to ting: Kunnskap og tid.

Vi har de siste årene stjålet tid fra barna Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet 

– Vi har lagt flere oppgaver til, og blant andre styrerne føler at de blir trukket vekk fra barna.

– Utviklingen må snus

Hun viser til at kjøkkenassistenter og vaktmestere over flere år har blitt fjernet i mange barnehager.

– Arbeidet de gjorde må fortsatt gjøres, og nå gjøres det av dem som bør ha oppmerksomheten rettet mot barna. Kort sagt: så har barn fått mindre tid med de ansatte, og mange barnehagelærere bruker sin pedagogiske kunnskap på administrasjon, sier hun.

Utdanningsforbundet mener det er på høy tid at denne utviklingen snus nå.

– Bemanningsnorm og barnehagelærernorm er veldig viktige redskaper for å få til dette, og vi må utvikle dem videre, sier Valås.

Regjeringen vil før sommeren presentere strategien som skal styrke kvaliteten i barnehagene frem mot år 2030. 
Utdanningsforbundet har kommet med innspill til denne strategien både gjennom innlegg på en konferanse, i dialogmøter og nå, i skriftlig innspill.

Større barnegrupper

Valås trekker spesielt fram to faktorer som barnehagelærere har slitt mye med:

– Barnegrupper er de siste to tiårene blitt større, og åpningstider er blitt lengre – uten at vi har kompensert med nok bemanning. Dette kan ikke fortsette, sier nestlederen.

Hun er tydelig på hvor ressursene må brukes i årene framover:

– Utdanningsforbundet vil at vi skal bruke kreftene, og pengene, på å styrke den opplevde kvaliteten i barnehagene. Vi må investere i kunnskap og tid nær barna.


Utdanningsforbundet mener det viktigste for å videreutvikle kvaliteten fram mot år 2030 er:

  • Andelen barnehagelærere må økes til minst 50 %
  • Bemanningsnormen må styrkes
  • Økte ressurser til ledelse. Det må være en tilstedeværende styrer i hver barnehage med tilstrekkelige ressurser til å lede og følge opp arbeidet
  • Kapasiteten og vilkårene for å ta videreutdanning må styrkes.
  • Det må framskaffes tid og arenaer for refleksjon, samarbeid og utvikling av praksis.
  • Barnehagelærerutdanningens innhold og finansiering må styrkes.
  • I tillegg er Utdanningsforbundet opptatt av hva barna synes er viktig og foreslår å styrke forskningsmiljøer som behersker metodikk som gjør barn til aktører i barnehageforskningen, og som kan gi nyansert kunnskap om barns erfaringer og opplevelser i barnehagen.

– Vi setter pris på at kunnskapsministeren inviterer partene til å være med og utarbeide en slik strategi og har selvfølgelig også en forventning om at det vi kommer med tillegges vekt. Vi regner også med at partene gis en rolle i oppfølgingen av strategien på samme måte som vi har i strategien for lærerutdanning, avslutter Valås.


Se opptak fra kickoff-konferanse om strategien her

Sitert

Avbildet: Hege Valås
Hege Valås

2. nestleder