– Problematisk at folk uten lærerutdanning kan ansettes

Folk helt uten lærerutdanning kan ansattes som lærere. – Det er problematisk at de kan ses på som kvalifiserte, sier Steffen Handal.

– Regjeringen sitter stille og ser på at bakdøra til skolen står åpen, mener lederen av Utdanningsforbundet. 

– Det er blitt vanskelig å komme inn på lærerutdanningen, men man kan få jobb som lærer uten lærerutdanning. Regjeringens retorikk om betydningen av lærernes kompetanse blir litt hul når det er greit å ha bakdøra åpen, påpeker Handal.

Statsråd Guri Melby bekreftet nylig at et rundskriv fra 2003 fortsatt er gjeldende. Skrivet åpner for at folk som ikke har lærerutdanning, men fem års praksis, kan tilsettes i lærerstilling.

Bekreftelsen kommer fra Melby i et skriftlig svar til Marit Strand (Sp) på Stortinget. Her er rundskrivet det vises til. Stridens kjerne ligger i denne formuleringen: 

«Departementet mener at personer som ikke har alternativ pedagogisk utdanning, men kun pedagogisk praksis, bør kunne vurderes å ha slik tilsvarende pedagogisk kompetanse som nevnt i § 14-1 første ledd, dersom de har minst 5 års reell undervisningspraksis og dersom skoleeier samtidig har forsikret seg om at vedkommende har den nødvendige teoretiske pedagogiske innsikten.»

NRK omtalte saken i dag onsdag, og til Dagsnytt sier statssekretær Anja Johansen (V) i Kunnskapsdepartementet at de skal se på rundskrivet på nytt.

Kvalifiserte lærere i alle fag og timer

Handal reagerer på Melbys bekreftelse i svaret til Sps Strand. Han understreker at målet er at alle elever skal møte godt kvalifiserte lærere med lærerutdanning i alle fag og alle skoletimer, noe som ikke er tilfelle i dag fordi det er for få kvalifiserte lærere med lærerutdanning.

– Regjeringen har gjennom hele sin periode snakket varmt om hvor viktig behovet for høyt utdannede lærere er. Det er bra! sier Handal.

Han viser til at regjeringen har tatt flere grep: Lærerutdanningen er blitt en 5-årig masterutdanning og opptakskravene for å komme inn i lærerutdanningen er strammet inn med krav om karakteren 4 i matte.

– Det er vedtatt nye og strengere krav til studiepoeng for lærere for å få undervise i norsk, engelsk og matematikk. Noe som har medført at det fra 2025 av vil være slik at mange erfarne lærere med «gammel» lærerutdanning ikke lenger vil få undervise i fagene dersom de ikke har nok studiepoeng Dette er en «avskilting» av lærere, sier Handal.

–  Undergraver 

– Regjeringen gir et inntrykk av at det skal være strenge krav for å bli lærer, men samtidig kan altså fem års praksis fra en lærerjobb erstatte lærerutdanning og du kan anses som kvalifisert. Det undergraver statusen til yrket og påvirker selvsagt læreres opplevelse av å bli verdsatt, understreker forbundslederen. 

– Sagt på en annen måte: Det blir vanskeligere å komme inn hovedinngangen til skolen, samtidig står bakdøra helt åpen.

– Det overlates også til kommunene å avgjøre om din erfaring er god nok. Vi må anta at det betyr ulike vurderinger rundt om i Kommune-Norge. Det ligger ellers et økonomisk insentiv her: Det er gjerne billigere å ansette folk uten  lærerutdanning enn folk med lærerutdanning.

Handal sier vi må anta at den «rause» unntaksregelen er en viktig grunn til at det er så mange uten lærerutdanning som får jobbe i lærerstillinger. SSB-tall fra 2018 som benyttes i LÆRERMOD viser at det er over 20.000 ansatte (drøyt 15300 årsverk) i undervisningsstilling i grunnskolen og over 7.500 ansatte (drøyt 6200 årsverk) i undervisningsstilling i videregående skole som mangler lærerutdanning.

Se oversikten: Her mangler lærerne

SSB-tall fra 2019 som Utdanningsforbundet har bestilt fra SSB viser at det er folk uten lærerutdanning i 15 prosent av lærerårsverkene i kommunale grunnskoler og 21 prosent i fylkeskommunale videregående skoler.

– En så stor andel er altså ikke lærere og mangler den nødvendige kompetansen, påpeker Handal.