Vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris 2020

I kveld ble vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris 2020 kåret. De er: Nordsida barnehage og skule i Stryn, Strinda videregående skole og Ilabekken barnehager, begge sistnevnte i Trondheim.

Barnehager, skoler og lærerutdanningsinstitusjoner kan søke om å få prisen, og det deles ut inntil tre priser. I år ble det altså delt ut full pott under Utdanningsforbundets klimaseminar. Klimaprisen ble første gang delt ut i 2012 og Utdanningsforbundet opplever å få mange svært gode søkere.

De gode søknadene vi får inn viser at klima og bærekraft blir viktigere for hvert år i norske barnehager og skolerSteffen Handal, leder av Utdanningsforbundet.

– I år deler vi ut tre priser, en til en barnehage, en til en barnehage og skole og en til en videregående skole som skilte seg ut spesielt blant mange gode søkere, sier Handal.

Klimaprisen er på 50.000 kr for hver av vinnerne samt et diplom. Under følger en presentasjon av prisvinnerne.

Ilabekken barnehager

– Ilabekken barnehager har en helhetlig pedagogisk tilnærming til arbeidet med miljøspørsmål som imponerer. Arbeidet er bredt og solid, og barnehagebarna får mange gode erfaringer. Vi i juryen vil spesielt løfte fram Ilabekkens bruk av digitale verktøy for å skape naturglede og gi barnehagebarna nye perspektiver på planter og dyr rundt oss, sier juryleder Steffen Handal.

Ilabekken barnehager representert ved styrer Monica Torsetnes, pedagogisk leder Ståle Eivind Skagen og barne- og ungdomsarbeider Geir Valøen. Her med Utdanningsforbundet Trøndelag sin leder Geir Røsvoll til venstre som deler ut prisen. Foto: Kristin E. Witry/Utdanningsforbundet Trøndelag

 

 • Ilabekken barnehager, som består av barnehagene Ila og Iladalen, arbeider målrettet for å støtte barnehagebarna i å utvikle kunnskap, kritisk sans, miljøbevissthet og respekt for miljøet.
 • Ilabekken har en egen miljøhandlingsplan for arbeidet med temaer som gjenbruk, resirkulering, grønnsakdyrking og insektshotell. Barnehagene legger stor vekt på å utvikle kjærlighet til naturen. Tanken de arbeider etter er ganske enkelt at det du er glad i, dét tar du vare på.
 • Ilabekken er en inspirasjon i arbeidet med kunnskapsområdet «natur, miljø og teknologi» i rammeplanen. Juryen vil løfte fram barnehagenes bruk av digitale verktøy gjennom prosjekter som «Det digitale uterom» og «Barn og filosofi i en digital tidsalder». Disse prosjektene er godt pedagogisk forankret og barnehagen ønsker å skape undring og glede hos barna. Et kamera i maurtua eller på en drone kan gi ny forståelse av hva som er lite og hva som er stort. Barnehagebarna får interessante perspektiver på livet i naturen og menneskets plass i naturen.
 • Denne prisvinneren har vært Grønt flagg-sertifisert siden 2008, og har lang erfaring med miljøarbeid. De arbeider likevel stadig for å utvikle seg og bli bedre. De prøver kontinuerlig å gripe fatt i mulighetene som ligger i hverdagens små og store hendelser. Juryen ser at Ilabekken barnehager har en helhetlig pedagogisk tilnærming til arbeidet med bærekraftig utvikling.
 • Ilabekken barnehager går foran som et godt eksempel på hvordan barn og ansatte i barnehagen kan bidra aktivt for å skape et bærekraftig samfunn. Ilabekken barnehager er til inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2020.

Nordsida barnehage og skule

– Innsatsen til Nordsida barnehage og skule er til inspirasjon for andre. Barnehagen og skolen jobber sammen, og har et systematisk arbeid med klima og bærekraftig utvikling. Juryen la blant annet vekt på at de ansatte ser at de må være rollemodeller, og at samarbeidet mellom Nordsida barnehage og skule og nærmiljøet er godt. Nordsida bidrar virkelig til å fremme en bærekraftig utvikling, sier Utdanningsforbundets leder.

Barn, elever og lærere fra Norsida barnehage og skule. I front leder for Utdanningsforbundet Vestland Steinar Strømsli som delte ut prisen flankert av lærer Laila Teigum til venstre og pedagogisk leder Vigdis Staff til høyre. Foto: Sindre Roska/Utdanningforbundet Vestland

 • Nordsida barnehage og skule er samlokalisert og legger vekt på at de er ett oppvekstsenter der barnehage og skole har en felles og systematisk tilnærming til arbeidet med klima og bærekraftig utvikling.
 • I barnehagen lærer barna å sortere avfall og hvorfor de skal gjøre det. Matavfall blir til jord ved hjelp av komposteringsmetoden bokashi. Barnehagen har en egen grønnsakshage hvor det dyrkes blant annet gulrot, potet, squash, sukkererter og gresskar i tillegg til rabarbra, solbær, rips, villbringebær og moreller.
 • Barnehagen legger vekt på at barna skal bli glade i naturen og ferdes ute. Barna medvirker i et bredt spekter av aktiviteter og legger vekt på at barna både skal kunne ta vare på naturen samtidig som man kan høste av den.
 • Barna deltar på sine premisser i forbindelse med planting, slakting, matlaging, brødbakst og avfallssortering hvor de skal få se sammenhengen mellom det barnehagen gjør og det som skjer i naturen, og at barnehagen spiller en rolle i det store samfunnet.
 • Barnehagen legger stor vekt på at de ansatte er rollemodeller og barnehagen kjøper inn matvarer som ellers ville blitt kastet.
 • Skolen jobber også systematisk med klima og bærekraftig utvikling. Skolen har blant annet fokusert på forbruk og økonomi: Hvilke valg tar en når en handler, hva trenger vi, hva trenger vi ikke og hvor er varen produsert? Elevene jobber med kildesortering og studerer blant annet nedbrytningstiden til ulike materialer som et tverrfaglig tema.
 • Skolen har satt opp en egenlaget plastmusikal som skal bevisstgjøre hvor mye plast som brukes i dagliglivet. Elevene samler inn brukte batterier, syr handlenett selv, redesigner klær, plukker bær og høster frukt som det lages syltetøy av. Skolen er opptatt av å handle kortreist, og legger vekt på å involvere nærmiljøet i mange av tiltakene som gjennomføres.
 • Juryen mener at Nordsida barnehage og skule er en inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2020.

Strinda videregående skole

– Nå jobber skoler over hele landet med å ta i bruk det nye læreplanverket, og bærekraftig utvikling er et av de tverrfaglige temaene det skal legges vekt på. Jeg håper mange vil se på hva Strinda videregående gjør, for her er det mye å bli inspirert av! Strinda får ikke prisen bare fordi de har veldig mange gode tiltak, men fordi skolen jobber så planmessig med bærekraft, gjennom hele skoleåret og på tvers av klasser, fag og utdanningsprogram. Juryen vil også trekke fram at Strinda legger stor vekt på elevmedvirkning, sier Handal.

Lektor Jorunn Reitan, sammen med ansatte og elever ved bærekraftskolen Strinda videregående. Foto: Kristin E. Witry/Utdanningsforbundet Trøndelag

 

 • Denne videregående skolen kaller seg for Bærekraftsskolen Strinda videregående skole. Klima- og bærekraftsspørsmål setter sitt tydelige preg på arbeidet ved skolen. Lærerne jobber planmessig med en rekke aktiviteter gjennom hele skoleåret, på tvers av klasser, fag og utdanningsprogram. Juryen mener at en så tydelig strukturell satsing er forbilledlig.
 • Skolen legger vekt på at elevenes engasjement er viktig for å få til en vellykket satsing på bærekraft. Skolen jobber derfor aktivt for å styrke elevenes medvirkning. Elevene har et «Team Bærekraft» som blant annet har arrangert klesbyttedager og kampanjer for miljøvennlig transport og mer vegetarmat i kantinen. Samtidig har lærerne sitt eget «Team Bærekraft», som blant annet jobber med skolens tverrfaglige bærekraftuker, der alle elevene på VG1 deltar og fordyper seg i temaer som forbruk, transport, energi og mat. Skolen har også en egen bærekraftskoordinator.
 • Strinda videregående skole har i flere år deltatt i Klima-NM hvor elever og ansatte konkurrerer med andre skoler i å redusere egne klimagassutslipp, og i 2020 gikk Strinda av med seieren. Konkurransen har gitt økt bevissthet om klimavennlige valg i hverdagen. Skolen deltar også i et internasjonalt forskningsprosjekt kalt React, der målet er å øke bevisstheten rundt individers klimapåvirkning.
 • Skolen jobber for å være en arena for bærekraftige løsninger i seg selv, og har de siste årene innført energieffektiviseringstiltak som har sørget for 40 prosent lavere energibruk. Høsten 2020 innføres plastsortering, blant annet etter påtrykk fra elevene.
 • Strinda videregående skole jobber hele tiden med å utvikle satsingen på bærekraft videre i skolen, og arbeider nå for å opprette en egen bærekraftsklasse på studiespesialisering fra høsten 2021.
 • Juryen vil framheve at Strinda videregående skole har gått foran og vist i praksis hvordan arbeid med bærekraftig utvikling kan innføres på en helhetlig måte for hele skolen. Det er spesielt viktig å ha noen foregangsskoler å vise til på dette området, når Skole-Norge nå har fått nye læreplaner, og arbeidet for å fremme bærekraftig utvikling skal trappes opp.
 • Strinda videregående skole er en inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2020.

Juryen for årets klimapris fra Utdanningsforbundet har bestått av juryleder Steffen Handal (leder, Utdanningsforbundet), Audun Randen Johnson (rådgiver, Naturvernforbundet) og Astrid Sinnes (professor, NMBU).

Videoer av prisvinnerne kan du se på denne siden 29.10.

Mer om klima og bærekraftsarbeidet til Utdanningsforbundet


Prisvinnerne i fjor

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet