Vil ha flere lærere på hjemmekontor

Folkehelseinstituttet anbefaler lærere å bruke hjemmekontor i større grad. Nå anmoder Steffen Handal kommuner og fylkeskommunene om å ta oppfordringen på alvor.

Tidligere i dag publiserte Utdanningsforbundet et intervju med Folkehelseinstituttet (FHI), hvor de anbefalte flere lærere å bruke hjemmekontor.

– Der hvor kontorene er trange og deles av flere, bør skoleledelsen tilrettelegge for hjemmekontor eller vekslende hjemmekontor for arbeidsoppgaver som det ikke er nødvendig å være på skolen for å gjennomføre. Slik vil det være mulig å holde avstand til kolleger og dermed redusere smitterisikoen. Særlig gjelder dette i områder der det er mer smitte, sa overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Kan bidra til at smittespredningen begrenses

Oppfordringen får helhjertet støtte av Utdanningsforbundets leder.

– I den situasjonen vi er i nå, så vil jeg sterkt anmode kommuner og fylkeskommuner å ta innover seg denne anbefalingen fra helsemyndighetene.

– Lærere, som alle andre yrkesgrupper, bør bidra til at vi ikke får økt smittespredning. Da kan en langt større bruk av hjemmekontor være en klok løsning. Særlig de stedene hvor vi ser smitteutbrudd så bør man i særlig grad legge til rette for bruk av hjemmekontor, mener Steffen Handal.

Ønsker klart svar på tydelig anbefaling

Mange lærere har den siste tiden uttrykt uro over manglene smittevernstiltak i skoler og barnehager over det ganske land. Handal skjønner godt at flere lærere nå er frustrerte og redde.

– Det er lett å forstå at mange lærere nå er urolige, spesielt de stedene vi ser at smitten øker.

– Da er det svært viktig at kommunene og fylkeskommunene tydelig viser at de tar situasjonen på alvor og faktisk følger opp de smittevernreglene og -rådene vi har i samfunnet. Her har vi altså en klar anbefaling fra FHI om at lærere i langt større grad bør benytte seg av hjemmekontor, da tar jeg det for gitt at våre lærere i tiden fremover får mulighet til å benytte seg av dette.

Her kan du se hva vi ellers har skrevet om hjemmekontor.

PS (oppdatert 21. august): For noen år siden laget Utdanningsforbundet en brosjyre om hva som gjelder og hvordan tillitsvalgte går frem om de ikke har arbeidsplass i tråd med kravene. Denne finner du her, men vær oppmerksom på at selv om disse reglene er fulgt så kan mange likevel sitte for tett til at smittevernreglene blir ivaretatt.