Vil gå bort fra nærskoleprinsippet i videregående: – Useriøst av regjeringen

Regjeringen vil innføre friere skolevalg i hele landet, til tross for stor motstand. – Problematisk at regjeringen velger å overkjøre de politiske prosessene, sier Steffen Handal.

Kunnskapsdepartementet meldte i en pressemelding søndag 22. november at det skal innføres fritt skolevalg over hele landet, men at det skal være mulig for fylkeskommunene å fastsette egne inntaksområder. Det betyr at fylkeskommuner ikke lenger kan ha inntak etter et nærskoleprinsipp, heter det i meldingen.

– Dette kom helt overraskende. Og det er en veldig dårlig overraskelse. Jeg mener regjeringen velger å overkjøre fylkeskommunene og at de her behandler et komplisert og vanskelig tema med ideologiske skylapper. At regjeringen nå vil hastebehandle en sak som er så komplisert, og som fikk tommelen ned av en samlet sektor i februar, er helt useriøst, uttalte Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, til Utdanningsnytt.no 23. november

– At regjeringen velger å overkjøre de politiske prosessene som har pågått lokalt og overlater til Utdanningsdirektoratet å utarbeide en lik inntaksmodell for hele landet, er dypt problematisk og noe vi i Utdanningsforbundet ikke ønsker, fortsetter Handal.

Skal lage ny modell

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag av regjeringen å lage en ny modell som gir elevene et friere skolevalg, samtidig som det skal følge opp noen av innspillene fra høringen.

– Vi lever i et langstrakt land der det er ulike forutsetninger for struktur og fagtilbud ved de videregående skolene i ulike regioner. Det var dette mye av innspillsrunden har dreid seg om. Nå har mange av de sammenslåtte fylkene valgt å forhandle seg fram til ordninger som er tilpasset nettopp slike lokale forhold, og som delvis bygger på nærskoleprinsippet. Alt dette velger regjeringen nå å se bort fra. Da kan de ikke påstå at de lytter til innspill, sier Handal.

Ifølge Kunnskapsdepartementet tas det sikte på å fastsette endringene til våren, slik at de tidligst kan gjelde elever som søker om plass på videregående skoler høsten 2022.

Større karakterpress

Fylkesleder Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet Trøndelag mener en karakterbasert inntaksordning også vil føre til et enda større karakter- og prestasjonspress for elevene i grunnskolen. Han har skrevet et innlegg på nettstedet Trønderdebatt. Her skriver han blant annet:

«Inntaksordningen er viktig for å skape forutsigbarhet i ressursfordelingen og planleggingen av tilbud ute på de videregående skolene. Karakterbasert inntaksordning vil true den desentraliserte skolestrukturen.

Karakterbasert inntaksordning vil også føre til et enda større karakter- og prestasjonspress for elevene i grunnskolen. Dette vil forsterke de utfordringene vi allerede ser hos mange elever når det gjelder deres psykiske helse.»

Til Utdanningsnytt.no sier han:

– Både norsk og internasjonal forskning viser entydig at inntak i skolesystemet basert på konkurranse fører til økt økonomisk og sosial segregering mellom skoler og lengre reiseveier for elevene. Faren for frafall øker, og skolens funksjon som fellesarena for elever med forskjellig bakgrunn, svekkes.

Prinsipper for inntak

Utdanningsforbundet har vedtatt åtte prinsipper for inntak til videregående opplæring. Blant annet mener vi at det skal være likeverdige muligheter for alle: Inntaksordninger må i størst mulig gi alle elever, ikke bare de med best karakterer, likeverdige muligheter til å velge utdanningsprogram og skole utfra evner og interesser.

Her kan du lese 8 prinsipper for inntak til videregående opplæring

Hør også vår podkast om temaet. Denne episoden ble opprinnelig publisert 22. mai 2019:

Episode 26: Hva skal gi skoleplass i VGO?