Viktig informasjon om busstreiken

Buss busstreik
Busstreiken kan resultere i merarbeid for mange lærere. Steffen Handal minner om viktigheten av at det avtales overtidsgodtgjøring før dette utføres. Foto: Oslosykkel/Flickr.

Bussavgangene i Viken og Oslo er innstilt som følge av streik. Mange elever og lærere kommer seg ikke på jobb. Det kan bety merarbeid for ledere og lærere, og praktiske problemer for elever og foresatte.

Publisert 21.09.2020

Som følge av Yrkestrafikkforbundets, Fellesforbundets, Jernbaneforbundets og Fagforbundets streik er det stillstand i busstransporten i Viken og Oslo.

Krevende situasjon

Streiken vil ramme mange skoler og barnehager. Det er en krevende situasjon, i og med det kommer oppå alt det som mange lærere og ledere i skoler og barnehager står i som følge av koronakrisen.

Utdanningsforbundet har allerede fått beskjed om at busstreiken håndteres ulikt i Viken og Oslo, hvor noen skoler kun har hjemmeundervisning over eksempelvis Teams, andre har valgt fortsatt å bedrive ordinær undervisning – mens noen kjører hybridløsninger. Mange vil nå oppleve at et allerede høyt arbeidspress vil øke, og at en hektisk hverdag vil bli enda mer hektisk.

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, har derfor en klar oppfordring:

– Våre tillitsvalgte i Oslo og Viken må derfor klargjøre overfor arbeidsgiver, både på skole- og kommunenivå, at våre medlemmer må pålegges overtid dersom dobbeltarbeid skal gjennomføres og at det er klargjort i forkant at dette godtgjøres som overtidsarbeid. Alternativt må det settes inn vikarer der hvor ekstraarbeid skal utføres.

Snarlig opptrapping

Det er allerede varslet en kraftig opptrapping i streiken fra kommende helg. Uavhengig av denne opptrappingen skal våre tillitsvalgte og medlemmer i andre fylker forholde seg til dobbeltarbeid på samme måte i Oslo og Viken.

– Busstreiken kan resultere i at mange lærere over det ganske land får ekstraarbeid. Pass da på at før merarbeidet gjøres, så avtales overtidsgodtgjøring, understreker Handal.

Streik er et legitimt virkemiddel i lønnskamp og det vil alltid være slik at en tredjepart vil rammes av en streik.


Les mer om streiken her.