Utvidede rammer for overtid i Oslo kommune

Unio har inngått en avtale med Oslo kommune om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronakrisen.

Avtalen gjelder alle Unios forbund, unntatt Norsk Sykepleierforbund, som har inngått en egen avtale.

Dette er gjort fordi det kan oppstå behov for overtidsarbeid for å sikre kvalifisert personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Samtidig er det nødvendig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger.

Her kan du lese hele avtalen, inkludert forutsetninger for bruk av avtalen og rammene for overtidsarbeid (nytt vindu)