Utsatt mekling i KS-oppgjøret

Meklingen mellom Utdanningsforbundet og KS i lønnsoppgjøret er utsatt til første uken i januar.

I dag, 12. november, ble det avklart at også meklingen mellom Utdanningsforbundet og KS i lønnsoppgjøret er utsatt til første uken i januar. Dette skjer etter initiativ fra Riksmekleren. KS ønsker også at meklingen utsettes.

Meklingen i januar vil forgå parallelt med meklingen Norsk Sykepleierforbund skal ha med KS.

Bakgrunnen for utsettelsen er smittesituasjonen. Den store økningen i smittetall i mange norske kommuner gjør det spesielt utfordrende eventuelt å skulle streike. Partene er derfor enige om en utsettelse av meklingen. Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal skal lede meklingen for Utdanningsforbundet.