Urealistisk med normal åpningstid i barnehagene

Barnehagene holder så vidt hodet over vannet med reduserte åpningstider og færre barn enn vanlig, melder styrerne i en undersøkelse. – Hvis barnehagene skal overholde smittevernreglene må enten bemanningen økes eller åpningstiden fortsatt være redusert, sier Steffen Handal.

Barnehagene har nå holdt åpent i snart to uker etter koronastengingen. Respons Analyse har på oppdrag fra Utdanningsforbundet gjennomført en web-undersøkelse blant 871 styrere for å høre hvordan det har gått og hva de tenker om tiden framover.

Her finner du hele undersøkelsen (pdf)

– Vi ser at dagens organisering, med faste, atskilte små barnegrupper sammen med en ansatt, er en skjør konstruksjon. Noen kaller den et korthus. Hvis en av de ansatte blir syk, faller hele organiseringen sammen, forteller Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

VG omtaler undersøkelsen i dag, 1. mai. Til VG sier Steffen Handal følgende:

– Enten må vi gjøre noe med bemanningen, eller så må vi gjøre noe med åpningstiden. Hvis ikke kan smittevernet stå i fare. Og mitt klare råd er at vi bør se på åpningstiden for å ivareta smittevernet.

Her finner du spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

Nesten alle har redusert åpningstid

Mange styrere rapporterer at barnehagen holder hodet over vannet fordi ikke alle barna er tilbake, og fordi åpningstiden er redusert. Så godt som alle, 95 prosent, svarer at barnehagen har åpnet med redusert åpningstid. 80 prosent har gjennomført åpningen uten å få tilført ekstra ressurser.

Nesten alle styrere mener at det er helt urealistisk å kunne overholde smittevernreglene med normal åpningstid uten ekstra ressurser.

– Dersom barnehagene skal overholde smittevernreglene må enten bemanningen økes eller åpningstiden fortsatt være redusert, er konklusjonen vi kan trekke ut fra denne undersøkelsen. Utdanningsforbundet ønsker at alle barn skal få et forutsigbart og trygt barnehagetilbud fram til pandemien er over.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

 

Må finne en bærekraftig ordning

Han mener at det haster med å komme fram til en situasjon som kan være forutsigbar og permanent.

– Barnehagene er blitt gitt svært korte frister i arbeidet hittil. Vi merker en slitasje på styrerne og de ansatte. Vi mener det er bedre at barna får et godt tilbud 6 - 6 1/2 time om dagen, enn at hele organiseringen faller sammen fordi den ikke er bærekraftig. De ansatte må ha vanlige arbeidstider og de må ha mulighet til å gjøre arbeidet sitt på en ordentlig måte, understreker han.

Om styrerundersøkelsen

Undersøkelse gjennomført mellom 23. – 29. april 2020 blant Utdanningsforbundets medlemmer som er styrere/ledere i barnehager. Undersøkelsen ble gjennomført som et web-intervju og 871 svarte.

Her kan du lese hele undersøkelsen (pdf)

Dette melder styrerne om åpningen så langt:

  • 95 prosent svarer at barnehagen har åpnet med redusert åpningstid. 
  • 98 prosent mener det i stor grad/noen grad har vært mulig å gjennomføre alle smitteverntiltakene i veilederen. Men mange styrere peker på at ikke alle barna har vært tilbake etter nedstengningen. Dette har gjort det lettere å gjennomføre smitteverntiltakene enn om alle hadde vært tilbake.
  • 80 prosent har gjennomført åpningen uten å få tilført ekstra ressurser.
  • 94 prosent oppgir at det i stor grad/noen grad har latt seg gjøre å holde barn innenfor de fastsatte kohortene. 
  • Bare 7 prosent mener at det i stor/noen grad er mulig å gjennomføre smitteverntiltakene i veilederen med full åpningstid uten å tilføre ekstra ressurser i form av økt bemanning eller mer penger til overtid. 

På spørsmål om hvilke tre tiltak som er spesielt viktige å iverksette hvis barnehagene skal ha vanlig åpningstid og smittevernreglene i veilederen skal følges, svarer styrerne:

  • 95 prosent svarer økt bemanning er spesielt viktig. 
  • 67 prosent svarer ekstra rengjøringspersonell. 
  • 53 prosent svarer bruk av overtid.   

Det er en del av befolkningen som tilhører risikogruppen dersom de skulle bli smittet av koronaviruset. Vi spurte derfor styrerne om noen av deres ansatte har fått legeerklæring på at de ikke skal møte i barnehagen:

  • 33 prosent av barnehagestyrerne har ansatte i risikogruppen som ikke kan møte i barnehagen.
  • 90 prosent av styrerne som har ansatte i risikogruppen melder fra at dette i stor eller noen grad skaper problemer.

 

Episode 46: Korona og smittevern, hvordan går gjenåpningen?

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet