Uravstemningen i Oslo er nå avsluttet

Her kunne medlemmer i Oslo kommune stemme over tariffoppgjøret 2020. Uravstemningen er nå avsluttet.

Uravstemningen i Oslo kommune ble avsluttet torsdag 12. november klokken 16.00. Her er informasjonen vi la ut om uravstemningen da den åpnet:

Her er uravstemningsdokumentet.

HER GÅR DU INN FOR Å STEMME
NB! Du vil da havne på en Unio-side. Du skal likevel benytte brukernavnet og passordet som du har fått tilsendt fra Utdanningsforbundet.

Digital uravstemning

Uravstemningen for medlemmene i Oslo kommune skal gjennomføres digitalt. Nå er det du som medlem som skal være med å bestemme om meklingsresultatet skal godtas eller forkastes.

Sett deg godt inn i uravstemningsdokumentet. Ta gjerne kontakt med klubbleder og andre medlemmer på arbeidsplassen for å drøfte resultatet før du avgir stemme.

Uravstemning er en del av tariffoppgjøret og fagforeningsdemokratiet. Resultatet er bindende dersom flertallet (drøyt 4500) av medlemmene i tariffområdet har stemt ja eller nei til forslaget. Resultatet er også bindende hvis 2/3 av medlemmene innen tariffområdet har deltatt i uravstemningen. Med lav deltakelse er avstemningen rådgivende for sentralstyret. Derfor oppfordres alle til å bruke stemmeretten sin.

Avstemningen er ikke en meningsmåling om meklingsresultatet er godt eller dårlig. I uravstemningen skal medlemmene i tariffområdet si ja eller nei til det anbefalte resultatet. Du stemmer ja om du godtar resultatet. Du stemmer nei om du vil at Utdanningsforbundet skal gå til streik.

Hvem kan stemme?

Alle medlemmer i Utdanningsforbundet som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt gjennom tariffavtalen mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune har rett til å stemme. Medlemmer som er i permisjon, har rett til å stemme. Pensjonister stemmer ikke.

NB! Uravstemningen er altså ikke for medlemmer i andre tariffområder, som KS, PBL, Norlandia, Akasia, Virke, FUS eller KA.

Utdanningsforbundet har drøyt 9000 medlemmer i Oslo kommune.

SMS og e-post til alle

Medlemmene (de stemmeberettigede) på tariffområdet får en e-post og en SMS på mobil med informasjon om rutiner for uravstemningen. Begge sendingene inneholder medlemsnummer og passord til bruk ved innlogging for avstemning på nettet.

Informasjonen sendes både på SMS og på e-post, slik at vi er sikre på å nå flest mulig med denne viktige informasjonen.

Praktiske spørsmål

Spørsmål om innlogging og stemmegiving kan rettes til:

E-post: medlem@udf.no

Telefon: 24142000 – tast 2.

Medlemsservice har åpningstid mellom 09.00 og 15.30.

Frist for å stemme

Medlemmene kan stemme fra torsdag 29. oktober etter at de har mottatt passordet. Fristen for å avgi stemme er torsdag 12. november klokken 16.00.

Offentliggjøring av resultatet

Resultatet av avstemningen offentliggjøres etter at Oslo kommune er varslet.