Unio trapper opp streiken i kirken

Lørdag 19. desember trappes streiken i kirken opp. Unio KA tar da ut ytterligere 1 prest i Bærum og 4 prester i Nidaros bispedømme.

Tirsdag 22. desember tar Unio-forbundene Akademikerforbundet og Utdanningsforbundet ut hvert sitt medlem i en ny opptrapping av streiken, denne gangen ved Kirkerådets sekretariat.

Streik for kirkens framtid

Streiken har stor oppslutning blant kirkelige ansatte på tvers av profesjoner og organisasjonstilknytning. Mange bruker profilbilderammen «Streik for kirkens framtid» fra Unio og Fagforbundet for å vise sin støtte til de streikende.

De 6 Unio-forbundene med medlemmer i kirkelig sektor er Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet.

Vi står sammen med LO-forbundene Fagforbundet, Fellesforbundet og Creo, og det frittstående forbundet Kirkelig undervisningsforbund.

Det er de langtidsutdannede kirkeansattes lønnsvilkår som står på spill.

Les hele saken hos Unio

Arrangementer

Lørdag 19. desember klokken 12.00 er det en stor markering ved Oslo domkirke der alle forbundene deltar. Der markeres det også at streiken trappes opp ved at også kirkemusikerne i Creo og kateketene/menighetspedagogene i Kirkelig undervisningsforbund tar ut medlemmer i streik.

Lørdag 19. desember klokken 14.00 markerer organisasjonene at de er i streik, ved å samles foran Trekanten i Asker (torget foran kulturhuset). Alle organisasjonene er representert også der.

Derfor må vi kreve en ny løsning

Lønnssystemet i tariffområde KA er bygd opp slik at man får høyere lønn jo mer kompetanse som kreves for stillingen. Arbeidsgivers tilbud markerer et drastisk brudd med dette, siden de mener at ferske prester (kapellaner) med 6 års utdannelse skal ha en lavere garantilønn enn ansatte med en 5-årig mastergrad.

Det vil selvsagt påvirke lønnsutviklingen for de andre utdanningsgruppene i kirken, blant annet diakoner, kateketer og kirkemusikere. Denne streiken viser at kunnskapsarbeiderne i kirken står sammen om kravet for å få uttelling for den utdanningen arbeidsgiver krever av oss.