Tapte i retten: Kommersiell barnehage må stenge i Trondheim

– Når jeg leser faktum i denne kjennelsen, er det vanskelig å skjønne at retten kunne kommet til en annen konklusjon, sier Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet Trøndelag.

– Her virker det som det har vært en systemsvikt som konsekvens av prioriteringer fra eierne, som man ikke har greid å rette opp i, sier Røsvoll etter at barnehagen Gnist Trøa AS tapte i tingretten forrige uke.

I januar i fjor sendte Trondheim kommune ut et forhåndsvarsel om stenging av barnehagen på Heimdal. Kommunen mente driften var uforsvarlig og hovedankepunktet var pedagogisk svikt over lengre tid. Den kommersielle barnehagen skulle derfor stenges fra 1. mars i fjor, men barnehagekjeden klaget vedtaket inn til Fylkesmannen. Fylkesmannen ga til slutt kommunen rett i at barnehagen kunne stenges.

Barnehagekjeden gikk da til Sør-Trøndelag tingrett med krav om å få utsatt stengingen av barnehagen inntil man har fått en rettslig avgjørelse. Nå har Sør-Trøndelag tingrett gitt kommunen og fylkesmannen rett i at barnehagen skal stenges. Ifølge kjennelsen har ikke Gnist Trøa klart å sannsynliggjøre at Fylkesmannens vedtak fra november i fjor om å stenge barnehagen var ugyldig, og dermed har de heller ikke grunnlag for å be om utsettelse av stengningen.

Store problemer over år

Prosessen har vært lang siden Utdanningsforbundet Trondheim og Fagforbundet i 2014 varslet kommunen om uholdbare forhold ved barnehagen Gnist Trøa på Heimdal.


Allerede i 2013 ba vi barnehagen om et drøftingsmøte på grunn av lav bemanning, høyt arbeidspress, høyt sykefravær, høy turnover og for lite pedagogisk aktivitet,
Geir  Røsvoll, leder Utdanningsforbundet Trøndelag


– Eierne har satt de ansatte i en svært utfordrende arbeidssituasjon ved å blant annet å ha så lav bemanning som blant andre Utdanningsnytt skriver at de har hatt, sier han.

To tidligere tillitsvalgte i Gnist Trøa har tidligere sagt opp på grunn av bemanningssituasjonen og arbeidsforholdene i barnehagen. Problematikken de beskriver er noe av bakteppet for Utdanningsforbundets engasjement i saken.

– Vi har vært i dialog med barnehagen i flere år og tatt opp problemene knyttet til den knappe bemanningen. Bemanningssituasjonen og arbeidsforholdene satte de ansatte under ekstremt press, og folk har isteden valgt å slutte. Dette igjen har ført til stor utskifting av ansatte.

Bakgrunn

Trondheim kommune, som tilsynsmyndighet, vedtok å stenge barnehagen i fjor på grunn av dårlig kvalitet og uforsvarlig drift. Kommunen har påvist mangler i barnehagens omsorg og oppfølging av barn. I tillegg mener kommunen at barn har blitt krenket, og mange foreldre har, over lengre tid, meldt bekymring for kvaliteten på barnehagetilbudet. De første bekymringene kom allerede i 2014, men til tross for at kommunen gjennom flere møter med råd og veiledning har forsøkt å hjelpe barnehagen, har barnehagen fortsatt sin uforsvarlige praksis.

Kommunen har også hatt observatører i barnehagen over lengre perioder de siste årene for å dokumentere hva som har skjedd. PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) har også i flere runder kommet med bekymringsmeldinger om barnehagen.

– Problemet har først og fremst ligget hos eierne av barnehagen og ikke hos ledelsen eller hos det pedagogiske personalet i barnehagen. Disse har gjort en fantastisk jobb over flere år, sier Røsvoll.

Prinsipiell sak

Utdanningsforbundet Trøndelag mener denne saken er prinsipiell og historisk;

– Dette er første gangen vi får en rettskjennelse på om rammeplanen og formålsparagrafen har vært fulgt. Det er viktig at søkelyset er blitt satt på hva som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig drift, sier Røsvoll.

Gangen videre

Gnist Barnehager AS ved advokat Runar Homble har anket kjennelsen til lagmannsretten.

Fakta om Gnist-kjeden
Gnist Trøa er en del av Gnist-kjeden med kommersielle barnehager opprinnelig eid av ekteparet Bjørn og Kjersti Grønmyr. I dag består konsernet av 17 barnehager i Møre og Romsdal, Trøndelag og Hordaland. I 2018 solgte ekteparet 80 prosent av aksjene i Gnist-kjeden til det svenske oppkjøpsfondet Altor. En gjennomgang av Grønmyr Gruppens årsregnskap for 2018 som Dagens Næringsliv har gjort, viser at salget ga en gevinst på 356 millioner kroner. Mer om Gnist-kjeden