Styrere bruker halvparten av tiden på administrativ ledelse

Styrere i Norge oppgir å bruke mer tid på administrativ ledelse sammenlignet med andre land, viser ny rapport. – De har for lite tid til pedagogisk ledelse, mener Hege Valås.

Den andre rapporten fra OECDs internasjonale undersøkelse blant barnehageansatte er nå publisert.

– Rapporten inneholder ingen store overraskelser. Men den underbygger at styreren er svært viktig for de ansattes faglige utvikling, trivsel og arbeidsvilkår, sier Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet.

Pedagogisk ledelse viktig for utvikling

Utdanningsforbundet har lenge pekt på at pedagogisk ledelse er nøkkelen til utvikling av gode barnehager. Antallet styrere har over år blitt færre, og styrernes rolle har i mange barnehager fjernet seg fra det daglige, pedagogiske arbeidet.

– Undersøkelsen viser at norske styrere er blant de som bruker aller mest tid på administrasjon. Styrerne har for lite tid til pedagogisk ledelse. Dette viser hvor viktig det er at vi fortsetter å arbeide for å få gjennomslag for vår politikk, sier Valås.

Halvparten av tiden på administrasjon

Styrere i Norge oppgir å bruke mer tid på administrativ ledelse sammenlignet med andre land. Styrerne sier at de bruker nesten halvparten av arbeidstiden på administrativ ledelse. 23 prosent av tiden bruker de på pedagogisk ledelse, og 28 prosent på andre oppgaver, inkludert samhandling med barn og foreldre.

Styrere i andre land oppgir å bruke mindre tid på administrativ ledelse og mer på samhandling med barn og foreldre.

Styreren med nøkkelrolle

Styreren har en nøkkelrolle i å bidra til pedagogisk utvikling og et godt arbeidsmiljø, heter det i rapporten. Ansatte er mer fornøyd med styrerens ledelse i de barnehagene hvor styrer rapporterer et sterkt engasjement for å utvikle barnehagens pedagogiske kvalitet.

Opplevelsen av egen mestring er høyere når de opplever at styreren prioriterer arbeid med barnehagens pedagogiske kvalitet.

Undersøkelsen viser at ansatte som er svært enige i at barnehagestyreren oppfordrer alle til å delta i diskusjoner ved viktige beslutninger, i større grad enn andre rapporterer at de er fornøyde med jobben.

Faglig samhandling viktig

Undersøkelsen tyder også på at mange barnehageansatte verdsetter samarbeid, og at pedagogiske ledere skårer høyt på å gi faglige tilbakemeldinger til andre ansatte i det daglige.

– Dette lover godt for det faglige arbeidet. Det er i den daglige samhandlingen at kvaliteten ligger, ikke i papirarbeid og rapportering. Styrerne må ha tid til å lede og støtte opp under denne faglige samhandlingen, sier Hege Valås.

Resultater fra undersøkelsen vil bli nærmere analysert og diskutert i norsk kontekst, i en dybderapport som NIFU publiserer i februar 2021. Denne vil også kunne ses i sammenheng med evalueringen av rammeplanen, som kommer i januar.

Om undersøkelsen

Dette er den første internasjonale undersøkelsen blant ansatte og styrere i barnehager, i regi av OECD. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2018, og har ni deltakerland: Chile, Danmark, Island, Israel, Japan, Korea, Norge, Tyrkia og Tyskland.

I Norge består TALIS 3S av til sammen fire undersøkelser:

  • En undersøkelse til styrere og en til ansatte som arbeider med barn i alderen 3–5 år.
  • En undersøkelse til styrere og en til ansatte som arbeider med barn under 3 år.

Svarprosenten i alle fire undersøkelsene er svært høy. Den ligger godt over 80 prosent (83–92 prosent). Til sammen 376 barnehager ble invitert til å delta i undersøkelsen. Familiebarnehager er ikke med i det norske utvalget. Over 2000 norske barnehageansatte har deltatt i undersøkelsen.

Her kan du lese TALIS Starting Strong Survey: Andre norske kortrapport

Her kan du lese den internasjonale rapporten Building a High-Quality Early Education and Care Workforce

Sitert

Avbildet: Hege Valås
Hege Valås

2. nestleder