Stengning av barnehager og skoler

I dag har regjeringen bestemt at alle landets skoler og barnehager skal stenges. – Vi respekterer og støtter beslutningen om stengning, sier leder Steffen Handal.

Også alle høgskoler og universiteter stenges. Stengningene er bare et av tiltakene regjeringen i dag kommer med for å hindre virusspredning under den pågående korona-pandemien.

Koronakrisen - spørsmål og svar

Utdanningsforbundet har, og har hatt, tett kontakt med Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og KS om håndteringen av pandemien.

Utdanningsforbundet anerkjenner at nøkkelpersonell i en rekke livsviktige samfunnsfunksjoner vil kunne få problemer med å komme seg på jobb dersom de ikke har noen til å ta seg av deres barn på dagtid.

– Samtidig er barnehager og skoler møteplasser der smittefaren er høy. For noen barnehagebarn, elever og lærere kan dette være kritisk. Smitte kan raskt spre seg i hele lokalsamfunn, påpeker Handal.

Læreres ansvar

Ansvaret som lærer slutter ikke selv om skolene nå stenger. I hvilken grad lærere skal gå på jobb i barnehager og skoler eller ikke, nå som de aller fleste barn og elever ikke skal komme, må avgjøres lokalt.

– Alle steder der er nødvendig må det etableres åpne skoletilbud for barn som trenger det. Det kan dreie seg om elever som ikke har et annet tilbud fordi foreldre må på jobb som følge av pandemien, sier Handal.

– Alle lærere og skoler vil medvirke til å få på plass relevante erstatningstilbud for digital kommunikasjon og hjemmeaktivitet for elevene som ikke kan gå på stengte skoler, der dette lar seg gjøre nå som skoler er stengt. Lærere må kunne ha jevnlig kontakt med elevene sine, understreker Handal.

Tilrettelegging

Utdanningsforbundet forventer uansett at alle arbeidsgivere legger til rette for at lærere som tilhører risikogruppene, det vil si de som er over 60 år (les mer om hvem som er "eldre" og i risikogruppen for koronasmitte) og/eller har risikabelt underliggende sykdomsbilde, skjermes særskilt.

Det samme må gjelde for lærere som i sin husstand har nærstående som tilhører risikogruppene. De bør uansett ha hjemmekontor.

– I kritiske situasjoner som nå er læreres samfunnsoppdrag ekstra viktig. Barn og unge trenger å være i kontakt med kloke profesjonsutøvere som kan snakke med dem om situasjonen og som kan bidra til å opprettholde tillit og framtidstro. Vi erkjenner at dette også må ivaretas når barnehager og skoler nå stenges, sier Handal.