Skolenekting vil gi tap av rettigheter

Elever som ikke møter på skolene når de åpner opp igjen, mister rettigheter. De kan ikke forvente at lærere tilbyr et undervisningsopplegg som kan gjøres hjemmefra.

Regjeringen og helsemyndighetene forventer at de fleste elevene kommer til skolen når den gjenåpner gradvis fra 27. april. Men det finnes noen unntak:

Det er barn og elever som selv er i risikogrupper, eller bor sammen med familie eller andre som er i risikogrupper. Disse elevene vil fortsatt kunne få undervisning hjemme i regi av skolen, opplyser Utdanningsdirektoratet (Udir).

Men en del foreldre har allerede varslet at de vil holde barna sine hjemme etter skoleoppstart – selv om verken de selv eller barna deres tilhører en risikogruppe.

Blant annet har Facebook-gruppa «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin for covid-19» og nettkampanjen «Nei til åpning av skole og barnehage etter påske» nå til sammen cirka 55.000 medlemmer/underskrifter.

– Vi forventer ikke at skolene lager egne opplegg for elever som holdes hjemme av andre grunner. Dette vil bli for krevende for skolene. Det betyr at foreldre som velger å ikke sende barna på skolen, selv må ivareta opplæringsplikten, sier avdelingsdirektør Cathrine Børnes i Udir.

Les våre spørsmål og svar om korona. 

Elevene som holdes hjemme og ikke kommer på skolen, skal likevel ha opplæring. 

Foreldrenes ansvar

– Det er viktig å være klar over at alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, opplyser Børnes.

– Foreldre kan velge å undervise egne barn hjemme, såkalt privat hjemmeundervisning. Men da er det foreldrene som har ansvaret for å gi barna opplæring, tilsvarende opplæringen i grunnskolen, sier avdelingsdirektøren.

I Norge er det ikke forbudt, og det er heller ikke krav om forhåndsgodkjenning for, å undervise barna hjemme. Men kommunen kan imidlertid føre tilsyn med privat hjemmeopplæring.

Dette mister elevene 

Reglene om gratis undervisningsmateriell gjelder ikke for hjemmeundervisning. Dessuten, hvis foreldrene velger privat hjemmeundervisning, mister barnet rettigheter:

– Barnet er ikke da lenger er en del av den offentlige grunnskoleopplæringen, og de blir fratatt en del rettigheter etter opplæringsloven. Blant annet har barnet ikke rett til spesialundervisning eller standpunktkarakterer, opplyser Børnes.

Også retten til særskilt språkopplæring og tegnspråkopplæring, er noe barn som er hjemme med privat hjemmeundervisning ikke kan få fra skolen.

Den offentlige grunnskolen i Norge er en gratis, obligatorisk skolegang for barn i alderen 6–16 år. Det er kommunen som har ansvaret for grunnskoleopplæringen. Hovedregelen er at alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring.

Når du har fylt 15 år og fullført grunnopplæringen, har du rett til tre års videregående opplæring.

Det var 12. mars at regjeringen blant annet stengte skolene og utdanningsinstitusjoner på grunn av korona. Om elevene blir syke nå som skolene gradvis skal gjenåpnes, må de fortsatt holdes hjemme.

– Barn og unge som er syke eller har symptomer på sykdom skal ikke møtes på skolen. Elever som har astma eller allergier kan møte på skolen som normalt, sier avdelingsdirektør Børnes.

Selv om hjemmeundervisningen fra skolens side opphører for de fleste etter gjenåpningen, kan det bli en vanskelig kabal.  Det skal både gis opplæring til elever på skolen og til de som må være hjemme av sykdomshensyn. I tillegg skal strenge smittevernhensyn ivaretas for elever, lærere og andre ansatte. Mange lærere har også flere klasser, og underviser på ulike trinn.