Skal ikke føre fravær på vitnemålet for resten av skoleåret

– Slik situasjonen er nå mener vi det ikke vil være riktig å føre fravær fra perioden mellom 12. mars og skoleårets slutt på vitnemålet, sier Steffen Handal.

I VG i går, 5. mai, meldte statsråd Guri Melby om at regjeringen vil at det ikke skal føres fravær resten av dette skoleåret. Da de videregående skolene stengte i mars, ble det bestemt at fravær i perioden skolene var stengt ikke skal føres på vitnemålet og ikke telle på fraværsgrensa. Nå vil regjeringen videreføre disse reglene fram til sommeren. 

– Selv om skolene åpner igjen er det ikke sikkert tilbudet blir helt likt overalt, og det er ikke sikkert elevene får alle timene de pleier å ha. Da mener vi det blir mest rettferdig og mest likt for alle hvis vi ikke fører fravær, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby til VG.

Nødvendig beslutning

Dette mener lederen av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er en nødvendig beslutning i den situasjonen vi befinner oss i nå.

– Vi støtter statsråd Melbys vurdering av at det verken er mulig eller rettferdig å føre fravær på vitnemålet mens skolene er stengt eller bare er delvis åpne. Men vi mener at fravær fra obligatoriske aktiviteter skal føres som normalt i denne perioden, og at skolene skal ha god oversikt over elevenes deltakelse. Skolene bør kunne benytte det samme systemet for fraværsføring som de bruker til vanlig. Det vil gi lærere, skoler, elever og foresatte god informasjon om elevenes oppmøte. Dermed blir det også lettere å følge opp ungdom som er i ferd med å falle utenfor, sier han.

Melby understreker i VG om at lærerne fortsatt har plikt til å følge med på om elevene deltar, og at alt elevene gjør vil telle når karakterene skal settes.

Her finner du spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

Variasjon i tilbudet

Steffen Handal minner om at da skolene ble stengt, ble elevene og lærerne, uten forvarsel, satt i en situasjon hvor det er så godt som umulig å kontrollere omfanget av opplæringstilbudet eller i hvor stor grad elevene har benyttet seg av den digitale fjernundervisningen. 

– Vi regner også med at for mange elever vil resten av skoleåret bestå av en kombinasjon av opplæring på skolen og fjernundervisning, legger Handal til. 

Utdanningsforbundet er bekymret for at situasjonen med hjemmeskole skal føre til at noen elever får problemer med å henge med og i verste fall dropper ut eller ender uten godkjent vitnemål. 

– Vi mener derfor at det er behov for forsterket oppfølging av elevene i denne perioden, og at departementet bør vurdere å sette inn noen ekstra ressurser her. Dette kan være en avgjørende forskjell i livsløpene til enkeltmennesker og spare samfunnet for store framtidige utgifter, sier han.

Han peker også på at omfanget og innholdet i det tilbudet elevene har fått, varierer mye. For å få et bedre bilde av hva som har skjedd mens skolene har vært stengt, har Utdanningsdirektoratet gjennomført en undersøkelse blant lærere, skoleledere og lokale skolemyndigheter. Resultatene av denne må vi imidlertid vente litt til på.

– Likevel er vi ganske sikre på at tilbudet har variert mye, ut fra de tilbakemeldingene vi har fått fra medlemmer og andre. Det skyldes både ulik kompetanse blant lærerne og elevene og ulik tilgang til utstyr, forklarer lederen.

Vil føre til endringer

Samtidig mener han det er en tankevekker at vi ikke har systemer for å sikre omfanget av opplæringstilbudet og elevenes deltakelse når opplæringen gis som fjernundervisning.

– Dette er ett av flere områder hvor vi har fått noen nye erfaringer som må følges opp med nye ordninger. Opplæring i form av digital fjernundervisning vil vi trolig få mer av i fremtiden. Derfor er vi beredt til å sette oss sammen med myndighetene for å finne løsninger på dette, sier Handal.

 

Sitert

Avbildet: Steffen Handal

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet