Se kveldsseminaret: Vurdering og eksamensordninger på høring

Eksamen og vurdering påvirker innholdet i opplæringen, det er noe alle i skolen er klar over. Endringene i vurderingsforskriften vil derfor bli avgjørende for om de nye læreplanene faktisk vil føre til den fornyingen man ønsker. Utdanningsforbundet tar debatten!

Se kveldsseminaret

Vi spør:

 • Bør vi avskaffe karakterer i orden og oppførsel?
 • Skal vi innføre eksamen i kroppsøving, musikk, mat og helse og kunst og håndverk etter ungdomsskolen?
  • Eller bør disse fagene være eksamensfrie soner?
 • Hvordan kan vi gjøre dagens trekkordning mer rettferdig?
  Bør elevene få mulighet til å velge selv hvilke fag de skal komme opp i?

Innledere:

 • Per Kristian Evjen–Larsen, Utdanningsdirektoratet
 • Simen Spurkland, Vøyenenga skole
 • Ane Krogsæter Orre, Persbråten videregående skole
 • Vidar Iversen, Stinta skole
 • Åge Hvitstein, Sandefjord videregående skole
 • Steffen Handal, Utdanningsforbundet

Møteleder: Martin Minken.

Velkommen til å høre innlegg og være med i debatten og i høringsprosessen!

Seminaret er gratis og åpent for alle. Meld deg på.