Kveldsseminar: Ny opplæringslov

Bildet viser klasseromsundervisning i videregående skole.
Klasseromsundervisning i videregående skole.

Forslag til ny opplæringslov er ute på høring, og gjennom dette kveldsseminaret ønsket vi å skape engasjement omkring denne høringen.

Publisert 05.02.2020

Se video av kveldsseminaret

Utvalget har kommet med mange forslag som angår lærerne og elevene i deres hverdag, for eksempel knyttet til spesialundervisning, skolemiljø, klassestørrelse og lærernes profesjonelle handlingsrom.

Vi diskuterte

  • i hvilken grad utvalgets forslag til ny opplæringslov vil bidra til å skape et tilstrekkelig handlingsrom for profesjonsutøvelse i skolen.
  • om utvalgets forslag til ny opplæringslov i større grad vil sikre at det er faglig-pedagogiske begrunnelser som blir lagt til grunn ved praktisering av regelverket, blant annet når det gjelder klassestørrelse og tildeling av spesialundervisning.
  • om utvalgets forslag til endringer innen det spesialpedagogiske feltet vil bidra til å ivareta og inkludere de mange elevene som har utfordringer i skolen.

Panelsamtale

Etter innledninger og kommentarer blir det panelsamtale.

Paneldeltakere:

  • Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant, Høyre
  • Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Jorun Sandsmark, spesialrådgiver, KS
  • Jon Christian Fløysvik Nordrum, leder, Opplæringslovutvalget
  • Judit Novak, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Moderator: Jens E. Garbo, politisk rådgiver, Utdanningsforbundet