Radikalisering, ekstremisme og utenforskap - hva kan skolen gjøre?

Minnevegg med blomster for ofrene etter 22.juli . Ved Rådhuset i Oslo.
Hvordan kan skolen forhindre ekstremisme og utenforskap? Det er tema for Utdanningsforbundets konferanse i mars. Foto av minnevegg for 22. juli-ofrene: Marianne Aagedal.

2.–3. mars arrangerer Utdanningsforbundet konferanse om dette temaet i Oslo. – Vi trenger kunnskap når vi skal arbeide med disse viktige spørsmålene, sier nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad.

Publisert 14.01.2020

Mer kunnskap er akkurat det som er formålet med konferansen på Lærernes Hus i begynnelsen av mars. Fagfolk og praktikere fra hele landet kommer for å snakke om hvilke muligheter og utfordringer vi står overfor. Et av temaene er hvordan lærere og skoleledere kan arbeide med denne tematikken helt konkret.

Fange opp holdninger

– Som lærer er målet at alle elevene eller barna er «mine barn». Samtidig er det opplagt at noen standpunkter er ekstreme. Å ville møte uenighet med vold er en ekstrem holdning. Å mene at noen mennesker er mere verdt enn andre er et annet ekstremt standpunkt. Vi vet også at holdninger kan føre til handlinger. Hvordan kan skolen bidra til å fange opp holdninger og forhindre at de blir til handlinger? Dette trenger vi å forstå mer om, sier Skyvulstad.

Inkludering viktigst

Nestlederen i Utdanningsforbundet mener at inkludering er en nøkkel i dette arbeidet.

– Inkludering eller ekskludering starter allerede i barnehagen. Vi må derfor jobbe systematisk for at alle i barnehage og skole skal føle seg som medlem av et felleskap. Når vi finner ut hvordan vi gjør dette, så tror jeg vi har det beste verktøyet mot ekstremisme, sier Skyvulstad.

Han tror også at mange lærere og skoleledere føler at de ikke har god nok kunnskap til å takle situasjoner der polariserte og ekstreme holdninger avdekkes i klasserommet.

– Vi håper denne konferansen kan bidra til å gi lærere og skoleledere større trygghet når de skal jobbe med denne tematikken på sine skoler, sier han.

Matnyttig kunnskap

Konferansen har innledninger fra landets fremste forskere, samt lærere og skoleledere om alt fra lærers håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning til gruppedannelser og utenforskap i den flerkulturelle skolen.

Skyvulstad mener konferansen vil gi et godt grunnlag for dem som skal jobbe med tematikken på landets skoler.


En av de viktigste tingene vi kan gjøre i arbeidet mot ekstremisme og radikalisering, er å arbeide for mangfold og inkludering. Denne konferansen gir oss oppdatert kunnskap og gode verktøy for å lykkes med dette.Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet

Påmelding og mer info 

Fra programmet:

 • Hvordan jobbe sammen med elevrådet om retten til et trygt skolemiljø?
  – utfordringer og muligheter.
  Mari-Kristine Morberg, mobbeombud og Sigrid Isdal, elev og lærlingombud Hordaland
 • De andres skole – gruppedannelser og utenforskap i den flerkulturelle skolen. Ingunn Marie Eriksen, forsker, NOVA
 • Radikalisering og skole – hva skal skolen egentlig forebygge? Martin Sjøen, universitetslektor, Høgskulen på Vestlandet
 • Toleranse og respekt i et mangfoldig samfunn – hva innebærer det? Geir Afdal, professor, MF
 • Kommunal veiledning mot voldelig ekstremisme – hva gjør kommunen? Johanne Marie Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune og ansvarlig for arbeidet med kommunens veileder mot voldelig ekstremisme
 • Fagfornyelsen, muligheter og utfordringer. Claudia Lenz, professor, MF

  Se hele programmet her 

  Konferansen avholdes på Lærernes Hus i Oslo 2.–3.mars.
  Siste frist for påmelding er 06.02. Pris: kr 2000 (Medlem), kr 4000 (Ikke-medlem)

Sitert

Terje Skyvulstad

1. nestleder