Personvern ved hjemmeundervisning – hva må lærerne passe på?

Dame med langt hår og lilla skjorte og blått skjerf sitter foran en pc.
Datatilsynet har kommet med gode råd når det gjelder personvern. Illustrasjonsfoto: Kathrine Lunke

Undervisning via digitale plattformer kan by på utfordringer med personvernet. Datatilsynet har noen gode råd til lærere og skoleledere.

Publisert 16.03.2020

Mange har stilt spørsmål om personvern ved hjemmeundervisning og kommunikasjon med hjemmet. Datatilsynet har laget noen gode råd til lærere og skoleledere når det gjelder hjemmeundervisning. 

Les hva Datatilsynet skriver her

Les mer om koronakrisen og hva det betyr for deg jobber med utdanning her

Her er tilsynets råd i denne fasen:

  • Vi vil oppfordre de ansvarlige ved kommunene og skolene om å gi god informasjon til både lærere, foreldre og elever om bruk av ulike verktøy og løsninger.
  • Dersom ledelsen er usikre på bruk av løsninger, bør de for eksempel kontakte personvernombudet eller sikkerhetsansvarlig i kommunen.
  • Det er også viktig at enkeltlærere spør de ansvarlige ved skolen før de tar i bruk nye verktøy skolen tidligere ikke har godkjent.
  • Vi vil samtidig be alle om å være ekstra varsomme når det gjelder sensitive personopplysninger.
  • På Facebook er det opprettet en egen gruppe for lærere, "Korona-dugnad for digital undervisning". Det er et flott initiativ og der deles mye nyttig informasjon for å finne gode løsninger. Der er det også mange som tar opp problemstillinger om personopplysninger, sikkerhet og personvernregelverket, og vi ser flere gode diskusjoner om dette. Det kan derfor være nyttig å følge med på denne Facebook-siden og lufte eventuelle spørsmål om hvordan andre skoler løser utfordringene der.
  • Når krisen er over, bør bruken evalueres og gjennomgås og informasjon eventuelt slettes.

Datatilsynet understreker at dette ikke er tiden for en streng håndheving av regelverket på dette feltet. De oppfordrer ansvarlige ved skolene om å gi god informasjon til både lærere, foreldre og elever om bruk av ulike verktøy og løsninger, samtidig som vi vil minne om å være varsomme når det gjelder sensitive opplysninger.

Generelle råd for arbeidslivet 

Datatilsynet har også laget informasjon om relevant regelverk og råd for arbeidslivet generelt. Her står det blant annet at:

  • Opplysninger om at noen er smittet med koronavirus er å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at en ansatt har returnert fra et såkalt "risikoområde" er ikke å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at noen er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om årsaken) er ikke å regne som en helseopplysning. Selv om det å være i karantene ikke er å regne som en helseopplysning, er det likevel fortsatt en personopplysning. Dette stiller krav til behandlingen av opplysningene.

Les mer om korona og personvern her

Saker om koronakrisen