Oppdaterte smittevernveiledere: De viktigste endringene

I dag ble smittevernveiledere for barnehage, barneskole og ungdomsskole/videregående oppdatert. Dette er nytt.

Utdanningsdirektoratet presenterte i ettermiddag nye, oppdaterte smittevernveiledere for barnehage, barneskole og ungdomsskole/videregående. Dagens veiledere er dermed de tredje i rekken etter at de først ble presentert i april. Kunnskapsminister Guri Melby har også poengtert at veilederne er dynamiske, slik at de kan endres underveis.

Her finner du de oppdaterte veilederne

På onsdagens pressekonferanse ga kunnskapsministeren en liten forsmak på hva som ville komme i de nye veilederne. Her ville det nå være tre nivåer, grønt, gult og rødt nivå. I neste uke går barnehagene og skolene i Norge over fra rødt til gult nivå.

– Tida er nå inne for å løsne på tiltakene, og vi innfører et trafikklyssystem i tre farger, rødt, gult og grønt. Vi er per nå på rødt nivå, men smittesituasjonen tilsier at vi kan ha gult nivå, sa Melby på pressekonferansen.

Dette medfører også endringer i smitteverntiltakene, og de viktigste endringene i smittevernveiledere er som følger:

For barnehage

Se veilederen her

 • Der dagens røde nivå krever at man deler barna i mindre grupper, vil gult nivå i de nye smittevernveilederne tillate at en kohort kan utgjøre en hel barnehageavdeling. Det vil ikke være nødvendig å dele avdelingen i mindre kohorter slik det gjøres nå og som kreves ved rødt nivå.
 • Det vil ikke være behov for å vurdere alternerende oppmøtetider for barn slik det er ved rødt nivå, og foreldre kan følge barnet helt inn i barnehagen. Man skal fortsatt unngå trengsel i garderoben.
 • Råd om hvordan tilvenning i barnehagen kan foregå: Ved gult nivå som nå skal innføres, må barnet og foresatte forholde seg til den avdelingen barnet skal tilhøre, og tilvenningen skjer primært i barnets avdeling.
 • Det er lagt inn forbedrede råd om skånsom håndvask.

For barneskole

Se veilederen her.

 • På gult nivå er det ikke krav om at det skal være en meters avstand mellom elevene, men en skal unngå fysisk kontakt (håndhilsning og klemming) og store samlinger.
 • Hele klasser kan organiseres som en kohort på gult nivå.
 • Ansatte kan på gult nivå veksle mellom kohorter, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.

For ungdomsskole

Se veilederen her

 • Hele skoleklasser kan regnes som en kohort på gult nivå. 
 • På rødt nivå skal skolene vurdere alternerende oppmøtetider for elevene for å ivareta krav om avstand på én meter.
 • På gult nivå står det at skolene skal «tilstrebe avstand mellom elever/ansatte så langt det er mulig, og holde avstand i pauser/friminutt. Rødt nivå spesifiserer at det skal være én meter avstand mellom elevene. 
 • Ansatte/lærere veksle mellom kohorter/elever, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig, når nivået er gult.  I rød sone må kohortene ha faste klasserom og læreren må komme til klasserommet. 

For videregående

Se veilederen her

 • Hele skoleklasser kan nå ha undervisning sammen, ikke lenger krav til å dele elevene i mindre grupper (rød sone).
 • Alle elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste /samarbeidspartnere/grupper. Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner, på gult nivå.  På rødt nivå kreves det minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 • Skolene må ikke vurdere alternerende oppmøtetider for elevene på gult nivå, slik de må på rødt.

De nye veilederne gjelder fra kommende uke, men skoler og barnehager må få bruke neste uke til å omstille seg slik at de kan ta de nye smittevernveilederne i bruk.

Planen er at man på sikt skal nærme seg normalisering i skole og barnehage.

– Fra høsten kan elever forvente normal skolestart, gitt at smittesituasjonen er som i dag, sa kunnskapsminister Guri Melby tidligere i uken.

Men, dersom smitten i samfunnet skulle endre seg, må skoler og barnehager være forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt. Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke barnehagen eller skolen selv.