Nye tall: Dramatisk flere enn antatt uten lærerutdanning

Nye tall fra SSB viser at langt flere enn hittil antatt av de som jobber i skolen mangler lærerutdanning. – Disse nye tallene viser en dramatisk annen virkelighet enn den vi har diskutert så langt, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Av tilsatte i lærerstilling er henholdsvis 15 prosent i grunnskolen og hele 21 prosent i videregående skole uten en lærerutdanning. Dette er dramatisk høyere tall enn det man tidligere har gått ut ifra. I forrige skoleår har man regnet med at ca. 4 prosent manglet lærerutdanning i grunnskolen (1.-10. klasse), mens de nye SSB-tallene altså viser at det er 15 prosent som mangler en lærerutdanning.


Nå må politikerne ta grep på en helt annen måte enn det som er blitt gjort så langt. De må gjøre det vanskeligere å ansette ukvalifiserte, og de må virkelig satse på lærere med lærerutdanning
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Han mener at kvalifiserte lærere er helt avgjørende for at barn og unge får den utdanningen de har krav på.

– Alle de elevene som møter ansatte uten lærerutdanning i skolen får rett og slett ikke den skolegangen de skal ha, sier lærerlederen.

Kunnskap om eleven og om mekanismer som virker i en elevgruppe, er avgjørende for å skape et godt læringsmiljø der elevene føler at de er trygge og kan delta med det de kan mener Utdanningsforbundet.

– En god lærer skaper en slik trygghet – men denne kompetansen kommer ikke av seg selv.

Handal har stor forståelse for uroen foreldre kjenner på når de ikke vet om deres barn blir undervist av en person som er kvalifisert eller ei.

– Jeg tror ingen foreldre vil velge en ukvalifisert hvis de heller kan få en lærer med lærerutdanning. Det er jo så mye som står på spill for barna deres, sier han.

Handal mener at kvalifiserte lærere er nøkkelen til å heve kvaliteten i skolen.

– Akkurat som ingen vil gå til en lege uten legeutdanning, bør ingen akseptere at de får en lærer uten lærerutdanning, påpeker han.

Utdanningsforbundet mener at elevene må forvente en komplett lærer i sitt klasserom.

– Det hjelper eleven lite om læreren kan et akademisk fag til fingerspissene, dersom han eller hun ikke kan formidle faget slik at det treffer elevenes nivå og interesse, sier Handal.

Utdanningsforbundet leder kan ikke slå fast tydelig nok hvor mye en kvalifisert lærer har å si for barn og unges framtid.

– For elevene betyr det enormt mye om de møter en ferdig utdannet lærer eller ikke. En lærer med lærerutdanning kan fagene sine og vet å formidle kunnskapen slik at det treffer elevene. 

Handal mener at en komplett lærer også kjenner grensen for egen kompetanse.

– Lærere er utdannet for å samarbeide med andre profesjonsgrupper. Det krever kunnskap å se sin egen begrensning, og å be om hjelp når det trengs, avslutter lederen i Utdanningsforbundet.

Les også VGs sak her

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet