Nye mobbetall: Hør på Lærerrommet om mobbing

MOBBING: Mange som mobbes møter skolehverdagen med vondt i magen og uro i kroppen. Lærerrommet har flere episoder om mobbing. Illustrasjonsfoto: Katja Kircher/mostphotos.com

Elever på 5. trinn opplever mest mobbing i skolen. Hvordan kan mobbing oppdages og forebygges?

Publisert 30.01.2020

Denne uka kom nye tall fra Elevundersøkelsen 2019. Tallene viser at nær én av ti elever i 5. klasse blir mobbet.

Funnene viser at 8,5 prosent av jentene og 9,2 prosent av guttene på 5. trinn melder at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller mer.

Ofte er mobbing vanskelig å oppdage for voksne. Dette er også tema i podkasten Lærerrommets episode seks «Mobbing – hvilken mobbing er det de voksne ikke ser og klarer å ta tak i?». Oslos mobbeombud Kjerstin Owren er gjest sammen med forsker Ingunn M. Eriksen ved Oslo Met.

Hør episoden direkte her:

Episode 6: Mobbing

– Vi kan bli blinde for de vilkårene som er tilstede i grupper der skjult mobbing skjer, sier mobbeombudet blant annet i episoden.

Gruppedynamikk og hierarkier

Totalt svarer 6,0 prosent av elevene i undersøkelsen at de har blitt mobbet av medelever, voksne eller digitalt mobbet av noen på skolen. Det er en liten nedgang fra 2018 da 6,1 prosent svarte det tilsvarende. Antallet som opplever mobbing, synker oppover skoletrinnene - ifølge funnene: På 10. trinn er andelen litt over 4 prosent for begge kjønn, og på videregående er andelen rundt 2 prosent.

Mobbeombud Owren skriver på sin Facebook- side at hun i 2019 hadde rekordmange henvendelser, og hun kommenterer de ferske mobbetallene:

– Elevundersøkelsen er et øyeblikksbilde. Roller kan være dynamiske. Gruppedynamikk er uforutsigbart og påvirkes av skolens kultur og voksnes holdninger. Mobbing er kompliserte, sosiale prosesser, og er bare ett av mange symptomer på utrygge miljøer som alle har samme grobunn: skjøre relasjoner og mangel på en meningsfylt tilværelse - for flere. Som kanskje viser det på helt andre måter, skriver Owren.

Gruppedynamikk og sosiale hierarkier kan kjennetegne vond mobbing blant jenter, og dette er mobbing som også oppstår blant gutter. Denne mobbingen er tema i Lærerrommets episode 15 der gjestene er forsker Selma Therese Lyng ved Oslo Met og regissør og manusforfatter Anne Wisløff som står bak NRK-serien «Lik meg».

Hør episoden direkte her:

Episode 15: Jentedrama - om mobbing

Men hvorfor er mobbetallene høyest på 5. trinn? At det er flest på mellomtrinnet, stemmer overens med erfaringene Oslos mobbeombud har:  

– Dette er en sårbar periode for barn. Det er vanlig at lærerne byttes ut i 5. klasse. Det er viktig at skolene er klar over at dette har en stor innvirkning på gruppedynamikken i en klasse. Det er også et brytningspunkt, der elevene får høre at de snart er størst på skolen, og det forventes mer av dem, sier Owren til Aftenposten. 

Uro 

Elevundersøkelsen har også spørsmål om arbeidsro i klasserommet. I de siste års undersøkelser rapporterer elevene at det er bedre arbeidsro. Dette samsvarer med resultatene fra andre internasjonale undersøkelser (PISA og TALIS), skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Forskning viser at uro fortsatt er utfordrende: 60 prosent av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet, viser forskning Magnar Ødegård ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo står bak.

– En overraskende høy grad av uro, sier Ødegård i episode 17 av Lærerrommet der han er gjest med lærer Karin Toften i Trondheim.


Lytt til episode her.

Episode 17: Uro i klasserommet


Også blant de minste

Mobbing skjer allerede i barnehagen, og barn som blir mobbet i barnehagen er mer utsatt for å bli mobbet på skolen senere, ifølge forskere. Hør Lærerrommets episode 25 om mobbing blant barnehagebarn her:

Episode 25: Mobbing i barnehagen


Et godt samarbeid mellom hjem og skole kan være med på å forebygge mobbing. Dette snakker vi om i episode 33 av Lærerrommet med gjestene mobbeombud Bodil Jenssen Houg i Viken, rektor Ellen Sundby ved Vestli skole i Oslo og Gøril B. Lyngstad i Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG.


– Et godt psykososialt miljø betyr ikke at vanskelige ting ikke oppstår, men at man har et språk for å snakke om det når det skjer, sier mobbeombud Houg i episoden som du kan lytte til direkte her:

Episode 33: Det viktige samarbeidet

 

Generelt sett tyder mye på at funnene om mobbing i Elevundersøkelsen er det laveste som er målt med tilsvarende spørsmålsstilling siden starten i 2007. 451 184 elever over hele landet svarte på undersøkelsen høsten 2019.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse der elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen, mens NTNU Samfunnsforskning står for analysene og rapporteringen.

Her kan du lese mer om undersøkelsen og hele rapporten. 

Her kan du lese mer om mobbing og om hva Utdanningsforbundet gjør mot mobbing