Norlandia: Enighet for de andre fagforeningene

Spekter har kommet til enighet med Fagforbundet og Delta i årets lønnsoppgjør. Partene møttes til mekling denne uken, og det var særlig spørsmål om pensjon som var viktig.

I årets lønnsforhandlinger skulle i utgangspunktet fagforeningene Fagforbundet, Delta, Utdanningsforbundet og Lederne møte Spekter til mekling 1. og 2. desember. Men før den tid kom Utdanningsforbundet og Lederne til enighet med Spekter om å utsette pensjonsforhandlingene til mellomoppgjøret i 2021. Dermed møtte Fagforbundet og Delta alene i denne mekling.

Godt resultat for felles pensjonskrav

Resultatet av meklingen er at partene ble enige om samme økonomi som Utdanningsforbundet og Lederne avtalte. I tillegg har Fagforbundet og Delta fått på plass at alle ansatte i Norlandia-barnehagene skal være sikret en såkalt hybridpensjon, senest med virkning fra 1. januar 2023.

Alle fagforeningene har i dette lønnsoppgjøret leverte felles krav, inkluderte krav om pensjon. At en bedre pensjonsordning nå kommer på plass er noe Utdanningsforbundet er svært fornøyd med, selv om vi denne gangen valgte å inngå en avtale før innspurten i meklingen.

Mye av grunnen til at Utdanningsforbundet inngikk en avtale før mekling var at vi sikret at vi kunne forhandle om pensjon i mellomoppgjøret 2021. Det vil si at den pensjonsordningen som nå skal være på plass innen 1. januar 2023, kan partene starte å forhandle om i mellomoppgjøret neste år.

Enigheten som ble oppnådd i denne meklingen inkluderer også et bredere utredningsarbeid om pensjonsordning for private barnehager generelt som Utdanningsforbundet også vil være en del av.

Arbeidet med ny pensjon starter nå

Alle fagforeningene har stått sammen i kravet om pensjon. Men det var bare Fagforbundet og Delta som gikk til mekling. Det er likevel godt samarbeid mellom forbundene, noe vi kommer til å fortsette å ha til det beste for alle som jobber i barnehager og andre virksomheter i Spekter-området.