Om arbeidstid og utsettelse av tariffoppgjøret i staten

Tre personer rundt et bord
En midlertidig avtale er inngått i staten i dag. Årsaken er effektene av koronaviruset. Dette kan også bety at medarbeidere og ledere i perioder gjør andre oppgaver enn normalt. Ill: AdobeStockPhoto

I staten er det inngått en midlertidig avtale om hviletid, kjernetid og overtid. I tillegg utsettes lønnsoppgjøret til høsten.

Publisert 19.03.2020

Midlertidig avtale om arbeidstid i staten

Situasjonen rundt koronaviruset setter Norge på en stor prøve som samfunn.

Det er også en krevende situasjon for arbeidslivet.

De sentrale partene i staten understreker at det også i en slik situasjon er viktig å ha åpne og gode prosesser i virksomhetene slik at de lokale partene kan finne frem til gode løsninger. Slike som ivaretar arbeidsgivers behov for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag og arbeidstakers behov for forutsigbarhet og tilstrekkelig vern.

Må tilpasse regelverket

Partene oppfordrer til at medarbeidere og ledere på ulike nivåer i virksomhetene deltar i oppgaveløsningen, slik at virksomheten kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Dette kan bety at medarbeidere og ledere i perioder gjør andre oppgaver enn normalt.

Lov og avtaleverk er laget for en normalsituasjon. Flere ansatte i staten ivaretar samfunnskritiske funksjoner. I en krisesituasjon som nå, er ikke alt regelverk tilpasset dette.

Både lov og avtaleverk legger til rette for at arbeidsgiver og tillitsvalgte kan finne gode løsninger lokalt. Dette oppfordrer vi spesielt til nå. De sentrale parter i staten ønsker å bidra til en generell fleksibilitet i denne situasjonen.

Som liknende avtaler i andre områder av arbeidslivet, er denne i første omgang gjeldende ut april.

Midlertidig avtale om arbeidstid i staten (nytt vindu)

Lønnsoppgjøret i staten utsettes til høsten

Partene i staten er enige om at hovedtariffavtalene videreføres og utløper uten oppsigelse den 15.september. Dermed er også tariffoppgjøret i staten formelt utsatt til høsten.

I avtalen står det:

“Som ekstraordinære samfunnssituasjonen, grunnet koronapandemien, har partene i frontfagsoppgjøret tatt pause i de pågående lønnsforhandlingene. Dette har medført at oppstarten i årets hovedtarifforhandlinger i staten utsettes til høsten 2020.

Hovedtariffavtalene mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat, og hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne, er sagt opp og utløper 30. april 2020.

Partene er enige om at gjeldende hovedtariffavtaler videreføres og utløper uten oppsigelse, 15. september 2020.”

Avtalen om utsettelse av hovedtariffforhandlinger i staten (nytt vindu)