Melby: – Kommunene må prioritere skoler og barnehager

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby understreket at kommunene må prioritere skoler og barnehager i Stortingets spørretime i dag. – Vi må sette inn vikarer når lærerne er syke. Vi må gi lærerne overtidsbetaling når de jobber overtid, sa hun.

I Stortingets muntlige spørretime i dag, 11. november, måtte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby svare på spørsmål om blant annet kommuneøkonomien. Utdanningsforbundet har, som flere andre organisasjoner og politikere, over tid uttrykt bekymring for kommuneøkonomien, og for varslede kutt i skoler og barnehager i neste års budsjett.

Bekymret for høyt arbeidspress

Torstein Tvedt Solberg (Ap) stilte et av hovedspørsmålene.

– Jeg er bekymret for de meldingene vi hører fra skoler og barnehager over hele landet, innledet Tvedt Solberg. Han sa at det meldes om mangel på vikarbudsjetter, ulik tolkning av regelverk, høyt arbeidspress, lærere som var utslitt allerede til høstferien og økende sykefravær i barnehager og skoler.

–Dugnaden fra i vår er avlyst. Allerede overarbeidede lærere får beskjed om å gjøre dobbeltarbeid. Det kortvarige skippertaket man så for seg i vår, er erstattet med et langvarig arbeidspress. Lærere og ansatte i skole og barnehager føler seg nå glemt, har statsråden glemt dem?

– Gi lærerne overtidsbetaling

Statsråden svarte med å si at hun deler bekymringen og at mange opplever at de har tøyd strikken veldig langt nå.

– Vi har vært veldig tydelig fra starten av at man må være forberedt på at dette er en maraton og ikke en spurt. Vi har også vært veldig tydelige på at regjeringen har tenkt å ta regninga, vi har tenkt å stille opp for kommunene, og det mener jeg vi viste til fulle nå når vi nå kom med over 7,7 milliarder til kommunesektoren for neste halvår. Det er fortsatt også ubrukte skjønnsmidler hos fylkesmannen til de kommunene som har hatt de største utfordringene, særlig knyttet til mange i karantene, mange i hjemmeundervisning, og så videre, svarte Guri Melby, og fortsatte:

– Det som har vært utfordringa er at jeg tror mange rådmenn ikke har vært sikre på om det er sant, og dermed ikke har villet endre budsjettene for skolene. Det er alt for defensivt og det håper jeg det blir en endring på nå. Vi har vært veldig tydelig på at en stor del av den økte ramma vi nå gir til kommunesektoren, den begrunnes i nettopp behovene i skole og barnehage, og at det er viktig at kommunepolitikerne nå prioriterer det og ikke bruker de pengene til andre ting. Vi må sette inn vikarer når lærerne er syke. Vi må gi lærerne overtidsbetaling når de jobber overtid, svarte Melby.

Spesialundervisning skal gis

Både Tvedt Solberg og Mona Fagerås (SV) stilte også spørsmål om spesialundervisningen. Tvedt Solberg spurte hvilke nye grep statsråden tar for å skjerme sårbare barn nå. Statsråden svarte at de har vært veldig tydelig på at spesialundervisning skal gis, og at spesialpedagogene ikke skal brukes til andre oppgaver nå.

Se opptak av spørretimen på stortinget.no