Mekling i PBL i desember

PBL og UDF logo sammen

I tariffområdet PBL har det vært avholdt uravstemning. Der stemte et flertall nei til resultatet. Det betyr at oppgjøret går til mekling, som er satt til 4. desember.

Publisert 10.11.2020

28,8 prosent av Utdanningsforbundets 7319 medlemmer i PBL valgte å avgi stemme. Av disse stemte 71,7 prosent nei, mens 28,3 prosent stemte ja til oppgjøret.

Dette betyr at av den totale medlemsmassen stemte 20,7 prosent av Utdanningsforbundets medlemmer i PBL nei til å godta forhandlingsresultatet. 8,1 prosent av medlemmene i PBL stemte ja. 71,2 prosent av medlemmene valgte ikke å stemme.

Tradisjonelt har Utdanningsforbundet forhandlet og meklet sammen med Fagforbundet og Delta. Men siden begge disse organisasjonene har godtatt resultatet, er det bare Utdanningsforbundet som omfattes av meklingen 4. desember.