Må vente et år på bedre tall for andel ukvalifiserte lærere

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby tror at det vil ta om lag et år å få et bedre tallgrunnlag på hvor mange lærere uten godkjent lærerutdanning som faktisk underviser i skolen.

Spørsmålet om antall ukvalifiserte lærere var oppe i Stortingets spørretime onsdag 14. oktober. Det var Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand som la fram følgende:

– Senterpartiet er bekymret for andelen ukvalifiserte lærere i skolen. Det er to nasjonale kilder for statistikk om lærere i grunnskolen og én for videregående opplæring, nemlig Statistisk sentralbyrås statistikk om ansatte i barnehage og skole og Grunnskolens Informasjonssystem. Statsråden har varslet en gjennomgang av tallgrunnlaget, blant annet i VG 22. august. Hvor langt er arbeidet kommet, og når kan vi vente oss kunnskap om lærermangelen i skolen?

– Må vite hvor mange kvalifiserte lærere vi har

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby svarte at hun deler representantens bekymring for at alle elever ikke får opplæring av kvalifiserte lærere.

– Regjeringen er opptatt av at alle elevene skal møte kvalifiserte lærere av begge kjønn og med variert bakgrunn, sa Melby i spørretimen. Hun viste til at regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å øke andelen kvalifiserte lærere i skolen, blant annet midler til rekruttering i lærerutdanninga og midler til videreutdanning.

– Men vi er fremdeles ikke i mål. Det er vanskelig å drive politikk hvis vi er usikre på faktagrunnlaget, vi må vite hvor mange kvalifiserte lærere vi har slik at tiltakene kan være målrettet og gode, sa hun, og fortsatte:

– Så på initiativ fra Kunnskapsdepartementet så har Utdanningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå gjennomført en foreløpig analyse for å undersøke mulige kilder til forskjellene, men de har enda ikke kommet helt til bunns i årsakene. Derfor har vi gitt direktoratet et eget oppdrag med å finne ut hvorfor statistikkene gir så ulike tall på kvalifiserte lærere. Oppdraget er lyst ut og fristen er satt til juni 2021, opplyste Melby.

Hun håper undersøkelsene vil gi bedre svar enn vi har så langt.

– Formålet er at vi kan bruke denne informasjonen til eventuelle justeringer med virkning fra GSI-rapporteringen i 2021. Så når vi står her om et drøyt år håper jeg vi har bedre tall enn vi har nå, sa hun.

Utdanningsforbundet har vært pådriver

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser at det er litt over fem prosent ukvalifiserte lærere i skolen, mens tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er nesten 24 prosent som underviser uten lærerutdanning, skrev departementet i en pressemelding 25. september.

Kvalifiserte lærere i skolen er en av våre høyest prioriterte saker.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Tidligere i høst ba Utdanningsforbundets Steffen Handal departementet om å rydde opp i statistikken.

– For å kunne gjøre noe med det store problemet at alt for mange lærere i norsk skole ikke har godkjent lærerutdanning, er det viktig at vi får et felles faktagrunnlag på bordet. Kvalifiserte lærere i skolen er en av våre høyest prioriterte saker. Avklaringer omkring tallgrunnlaget er viktig for å komme videre i dette arbeidet, og er en sak vi har kjempet for lenge, uttalte han da det ble klart at departementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å se på dette.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet