Løsner på smitteverntiltakene i barnehage og skole

– Jeg har full forståelse for at noen synes det er krevende med enda en endring i smittevernrådene, men tror det blir bra med en forutsigbarhet inn mot høsten, sier Steffen Handal.

Saken er oppdatert med en presisering fra Kunnskapsdepartementet om at skoler og barnehager ikke behøver å bruke pinsen til å forberede nedjusterte tiltak.

– Når det nå varsles at det kommer enda en endring i smittevernrådene, så betyr det enda en omstilling og nye planer for barn, elever, lærere og ledere i barnehage og skole. Jeg har forståelse for om noen synes at det er krevende. Samtidig er det fornuftig at det nå legges opp til tre ulike nivåer av smitteverntiltak avhengig av smittesituasjonen, mener Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. 

For barn og elever er dette bra. For ledere og lærere er det krevende med enda en omstilling, men enklere å organisere et godt tilbud. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Innfører trafikklysordning

På en pressekonferanse i dag, 27. mai,  kunne kunnskapsminister Guri Melby melde at vi nå kan ta et skritt nærmere en vanlig barnehage- og skolehverdag. 

– Tida er nå inne for å løsne på tiltakene, og vi innfører et trafikklyssystem i tre farger, rødt, gult og grønt. Vi er per nå på rødt nivå, men smittesituasjonen tilsier at vi kan ha gult nivå, sa Melby på pressekonferansen.  Vurderingen er at alle per nå kan legge seg på gult nivå, og at det også er det barnehager og skoler kan planlegge for til høsten. 

Grønt nivå


1) Ingen syke skal møte i barnehagen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av avdelinger og barnehagehverdag

Gult nivå

1) Ingen syke skal møte i barnehagen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Rødt nivå


1) Ingen syke skal møte i barnehagen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn barna i mindre kohorter
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn

Kilde: Kunnskapsdepartementet


Grønt nivå


1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå


1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Rødt nivå


1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever inn i mindre kohorter 
 • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
 • Samme kohorter i skolen som på SFO tilstrebes
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kilde: Kunnskapsdepartementet


Grønt nivå


1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå


1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasse, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte så langt det er mulig
 • Holde avstand i pauser/friminutt

Rødt nivå


1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever inn i mindre kohorter
 • Kohortene bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kilde: Kunnskapsdepartementet


Grønt nivå


1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå


1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Rødt nivå


1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupper
 • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kilde: Kunnskapsdepartementet


Reviderte veiledere kommer fredag

Reviderte veiledere for barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring vil være klare fredag 29. mai. Melby presiserte at det er de lokale helsemyndighetene som avgjør hvilket tiltaksnivå hver kommune/region skal ha. Torsdag 28. mai oppdaterte Kunnskapsdepartementet pressemeldingen som gikk ut i dagen før, der de presiserer at:

I dag praktiserer barnehagene og skolene røde tiltak. Fra og med 2. juni kan de nedjustere til tiltakene på gult nivå. Det forventes ikke at alle barnehager og skoler skal være klare på tirsdag, men at de bruker neste uke på å omstille seg.

Grønt nivå tilsier vanlig organisering, gult nivå tilsier moderate tiltak, mens rødt nivå tilsier omfattende tiltak.

Dette betyr i praksis at hele skoleklasser kan samles og at barnehagene kan ha fulle avdelinger og vanlig åpningstid. 

– Jeg tror det blir bra for barnehagene og skolene å kunne gå inn i sommerferien med erfaringer fra dette opplegget, som med all sannsynlighet vil bli normalsituasjonen for de aller fleste i neste barnehage- og skoleår. Det kan gi trygghet og en bedre forutsigbarhet. Det er bra at statsråden presiserer at det er helsemyndighetene som skal avgjøre hvilket nivå skoler og barnehager skal drives etter. Ledere i barnehager og skoler har ikke kompetanse til å avgjøre dette, sier Steffen Handal, og legger til:

– For styrere, som nå skal i gang med å planlegge for sommeråpning og ny tilvenning fra starten av august, kan denne endringen gjøre ressurssituasjon enda vanskeligere. Det er likevel en fordel å vite hva de skal forholde seg til.

I en undersøkelse blant skoleledermedlemmer i Utdanningsforbundet svarte over 70 prosent at de opplever at smittevernveilederen gir skoleledelsen og den enkelte skole et for stort ansvar for å foreta smittevernmessige avgjørelser og vurderinger. Derfor mener vi det er bra at dette nå er presisert at skal ligge hos helsemyndighetene.

Her kan du lese pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet

Les også våre spørsmål og svar for medlemmer i koronakrisen (oppdateres)

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet