Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Lønnsoppgjøret for Utdanningsforbundets medlemmer utsettes til høsten. Årsaken er økonomiske konsekvenser og usikkerhet på grunn av koronaviruset.

– Det viktigste nå er å hindre smittespredning. Norske arbeidstakere vil ha forståelse for at lønnsoppgjøret best gjennomføres under helt andre forutsetninger. Vi ønsker ikke å bidra til å trekke vekk kapasitet fra jobb nummer én, å hindre smitte og sykdom, sier lederen av Unio kommune og leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Vår temaside om koronakrisen

Som en følge av den alvorlige og usikre økonomiske situasjonen vi er i, blir forhandlinger om lønninger og arbeidsbetingelser utsatt til august.

Dette betyr i praksis at våre medlemmer (og andre) får samme lønn som de har nå fram til lønnsoppgjøret er gjennomført i løpet av høsten. Gjeldende avtaler forlenges fram til lønnsoppgjøret kan gjennomføres.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har i samråd med partene i frontfaget Fellesforbundet og Norsk Industri, samtlige hovedorganisasjoner (Unio er Utdanningsforbundets hovedorganisasjon) og staten, besluttet å utsette oppstart av årets tariffmeklinger til høsten 2020.

I mellomtiden gjelder altså allerede inngåtte avtaler.

– Unios grupper jobber hardt for å hindre smitte og sykdom på grunn av koronaviruset. Vi ønsker ikkke å bidra til å trekke vekk kapasitet fra jobb nummer en akkurat nå, sier leder av Unio kommune Steffen Handal.

Unio organiserer viktige arbeidstakere som akkurat nå ivaretar viktige samfunnsoppgaver.

– Det skal vi fortsette med, sier lederen for Unio kommune, Steffen Handal.