Lønnsoppgjøret 2020: Enighet med PBL

Utdanningsforbundet kom i dag til enighet med PBL i årets lønnsoppgjør. Avtalen gir økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø, og økonomisk er resultatet på linje med frontfaget.

Forhandlingene med PBL ble åpnet og avsluttet 5. oktober. Forhandlingsleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet er ikke fornøyd med resultat, men sier det ikke er overraskende at man ikke fikk til mer på grunn av tilstanden norsk økonomi befinner seg i.

Dette er dessverre ikke et godt oppgjør, men det er på linje med frontfaget og med samme ramme som alle andre arbeidstakere har fått denne høsten. Heldigvis fikk flere av våre medlemmer et lønnstillegg allerede i januar.
Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet

I fjorårets oppgjør ble det avtalt særskilte hevinger av minstelønnene fra 1. januar 2020. Flere av våre medlemmer fikk da en lønnsøkning, men ikke alle. Disse tilleggene sammen med overhenget fra i fjor og forventet glidning for i år, gir samlet sett en lønnsvekst som allerede er på drøye 1,7 prosent. (sitat og tekst er oppdatert 06.10.2020).

Se nærmere forklaring om det økonomiske i oppgjøret lenger ned på siden.

Lønnskalkulator for PBL-området 2020

Styrker helsefremmende tiltak

I årets hovedoppgjør stilte Utdanningsforbundet også krav om økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø. Det har vært viktig for Utdanningsforbundet at flere gis mulighet til å stå lenger i arbeid og at sykefraværet reduseres.

– Statistikken viser at mange som jobber i barnehager ikke klarer å stå i arbeid til pensjonsalder. Derfor mener vi det er nødvendig å se på hvordan arbeidshverdagen kan organisere på en måte som tar bedre hensyn til arbeidsbelastningene, sier Terje Skyvulstad.

Partene er blitt enige om at det i avtaleperioden skal nedsettes et partssammensatt utvalg, som blant annet skal diskutere hvorvidt dagens tariffbestemmelser bidrar til et helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø som kan redusere sykefraværet og øke avgangsalderen.

– Her har PBL kommet oss i møte, sier Skyvulstad.

Utvalget skal også foreslå eventuelle endringer i tariffavtalen basert på den kunnskap som foreligger.

Overgang AFP og andre elementer

Det er enighet om at man skal legge til rette for overgang til ny AFP-ordning i PBL-området. Også her skal det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal se på hvordan dette kan gjøres. Arbeidet til utvalget skal danne grunnlag for videre forhandlinger om overgangen i hovedoppgjøret i 2022.

Samtidig fortsetter det partssammensatte utvalget som ser på hvordan masterkompetanse kan benyttes best mulig i PBL, og det er gjort mindre tilpasninger i retten til ammefri.

Klima- og miljøtiltak i virksomhetene skal også inngå som en del av partssamarbeidet.

Se protokoll fra forhandlingene her

Veien videre

Resultatet skal nå ut til uravstemning blant Utdanningsforbundets medlemmer i tariffområdet PBL. Nærmere informasjon kommer.

Se også sak ved forhandlingsstart

Nærmere om økonomien i oppgjøret

I PBL-området ble det i fjorårets oppgjør avtalt særskilte hevinger av minstelønnene fra 1. januar 2020.

Disse tilleggene sammen med overhenget fra i fjor og forventet glidning for i år, gir en lønnsvekst som allerede er over 1,7 prosent. Dermed var det ikke rom for ytterligere tillegg. Se mer på denne siden om hvordan lønnsoppgjøret fungerer  

Samlet sett gir likevel tilleggene som ble gitt som følge av minstelønnshevinger 01.01.2020 økt kjøpekraft for Utdanningsforbundets medlemmer.

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder