Lønnsforhandlingene i gang i kommunesektoren

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, og Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder KS. Ved oppstart av hovedtariffoppgjøret i KS-området 2020.
Forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal, og Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder i KS, ved åpningen av årets hovedtariffoppgjør i KS-området. Foto: Tore Bollingmo

I dag leverte Unio kommune sitt første krav til forhandlingsmotparten KS, og krever blant annet reallønnsvekst og rett til permisjon med lønn for nødvendig utdanning eller videreutdanning.

Publisert 03.09.2020

– Årets lønnsoppgjør er et unntaksår, men vi forventer at alle får reallønnsvekst. Derfor krever vi et prosentvist tillegg til alle. Selv om kaken i år er liten, skal vi minst ha vår del av den, slår forhandlingsleder i Unio kommune Steffen Handal fast ved åpningen av årets hovedtarifforhandlinger i KS-området. Unio prioriterer sentrale tillegg i årets oppgjør.

Unio er en av fire hovedsammenslutninger som forhandler med KS i kommunesektoren. Steffen Handal er forhandlingsleder for Unio kommune, og forhandler blant annet på vegne av Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

På grunn av koronapandemien ble oppgjøret utsatt i vår. Mye har skjedd i norsk økonomi og Unio er bekymret for at stramme økonomiske rammer de siste årene gjør at kommunene ligger bakpå i satsinger som ønskes gjennomført. En velfungerende kommunal sektor er en viktig buffer for norsk økonomi og for å unngå en ny nedstengning av samfunnet.
Alle må ta inn over seg at det er store problemer i norsk økonomi som følge av koronapandemien og nedstengningen som har vært.

– Det har ført til at også vi har vært nødt til å justere ned de ambisjoner og krav vi hadde i vinter. Det er ikke enkelt, understreker Handal.

Les hele Unio kommunes krav her

Unio kommune krever:

  • Et generelt prosentvist tillegg.
  • Garantilønnsnivåene i tabellen heves tilsvarende.
  • Rett til permisjon med lønn for nødvendig utdanning/videreutdanning.
  • Et forsterket partsarbeid om helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø som faktisk kan bidra til å få ned sykefraværet og øke avgangsalderen.

Mange har forventninger

Svært mange nordmenn har gjennom koronakrisen sett den store og samfunnskritiske betydningen våre medlemsgrupper har. Lærere i skoler og barnehager, sykepleiere og andre helsearbeidere har virkelig vist hvor viktige de er for fellesskapet og for samfunnet.

Mange av våre medlemsgrupper, både lærere og sykepleiere, har gjennom koronakrisa fått velfortjent ros og applaus, og det er mange som har forventninger om at den ekstra innsatsen skal gi ekstra lønn.

Steffen Handal, forhandlingsleder Unio kommune

I tillegg er det godt dokumentert at samfunnet står foran store rekrutteringsutfordringer for våre yrkesgrupper. Nylig ble det klart at 15 prosent av de som jobber som lærere i grunnskolen og 20 prosent i videregående har ikke lærerutdanning. Det er nå også godt dokumentert gjennom PSU-rapporten om lønnsutvikling for undervisningsansatte sammenlignet med øvrige ansatte i KS-området at lærere i skoleverket over lang tid har hatt en vesentlig lavere lønnsutvikling enn øvrige ansatte i kommunal sektor.

– Det er vanskelig å se for seg at vi skal få den uttellingen som vi hadde tenkt da vi forberedte oss til dette oppgjøret. Samtidig har vi aldri fortjent det mer. Vi må derfor tenke langsiktig. Vi må bruke flere oppgjør fremover for å rette opp skaden som har skjedd de siste femten årene.

Rekrutteringsutfordringene må løses

Den økonomiske situasjonen i landet åpner likevel ikke for å fremme differensierte krav som er egnet til å kompensere for dette i år. Unio krever derfor at den disponible rammen ved årets oppgjør gis som generelt prosentvist tillegg for alle grupper.

Unio krever også at de som tar nødvendig utdanning eller videreutdanning skal gis rett til permisjon med full lønn under utdanningen. Dette er et viktig krav for å sikre et helt nødvendig kompetanseløft for kommunene.

– De store rekrutteringsutfordringene vil ikke bli løst i dette lønnsoppgjøret. Men de vil likevel ikke bli borte. Arbeidsgiverne har sammen med nasjonale myndigheter et stort ansvar for å finne en løsning i kommende lønnsoppgjør, sier Handal.

Unio vil også løfte helsefremmende arbeidstidsordninger og behovet for endringer i dagens tariffestede arbeidsvilkår inn i forhandlingene.

Les alt om lønnsoppgjøret her

Om Unio kommune

Unio kommune forhandler på vegne av 135 745 medlemmer.

Forbundsvise medlemstall per 1.1 2020:

Utdanningsforbundet 94 490
Norsk Sykepleierforbund 33 845
Norsk Fysioterapeutforbund 2 325
Norsk Ergoterapeutforbund 1 844
Akademikerforbundet 1 659
Bibliotekarforbundet 934
Forskerforbundet 413
Det norske maskinistforbund 202
Norsk Radiografforbund 13
Det norske Diakonforbund 13
Presteforeningen 7

Steffen Handal (leder i Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune.