Lihkku beivviin!

Det samiske flagget
I dag feires samenes nasjonaldag. Sameflagget er flagget til den samiske nasjonen. Den er et felles internasjonalt symbol for alle samer.

Læhkoeh biejjine! (sørsamisk), vuorbbe biejvijn!(lulesamisk). Gratulerer med samenes nasjonaldag!

Publisert 06.02.2020

I dag, 6.februar, markerer vi samenes nasjonaldag og Utdanningsforbundet gratulerer alle samer med dagen.

I disse dager mottar Utdanningsforbundet forslag til medlemmer til et nytt Sami Ossodat/samisk utvalg. Thom Jambak fra sentralstyret skal lede utvalget i perioden 2020 – 2023.

Medlemmer av sentrale utvalg skal bidra ut fra sin særegne kompetanse, engasjement eller interesse for utvalgets arbeidsområde. Klima og miljø vil være et overgripende tema for alle utvalg i Utdanningsforbundet denne perioden.

– Jeg gleder meg til å få utvalget på plass. Læremiddelsituasjonen i forbindelse med de nye læreplanene er bare et av flere viktige temaer utvalget kommer til å arbeide med i denne perioden, sier den nye lederen.

Samisk utvalg skal ivareta det samiske perspektivet og gi innspill og råd til sentralstyret i Utdanningsforbundet i aktuelle utdanningspolitiske saker.

– Har du selv lyst, eller kjenner noen du mener kan bidra i utvalget, meld fra til ditt fylkeslag  snarest, sier Jambak.

Frist for innspill til fylkene er satt til 24. februar.

Fakta om samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag, 6. februar, feires til minne om det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Dagen markerer fellesskapet på tvers av landegrensene på Nordkalotten. Samefolkets dag markeres i Norge, Sverige, Finland og Russland. I Norge utgjør fest og aktiviteter for barn og unge en sentral del av feiringen. I regi av skoler og barnehager gjennomføres gjerne samiske tema og prosjekt i dagene før nasjonaldagen, og på selve nasjonaldagen blir det stadig mer vanlig med høytidelig feiring og fest. Selve feiringen består gjerne i å pynte seg i samiske kofter, ulike former for kulturinnslag og et samlende måltid som ramme. Dagen ble offisiell flaggdag i Norge i 2004.

 

 

Sitert

Thom Jambak