Ledere i skoler og barnehager må ta karantenesamtaler

På mange smitteutsatte skoler må rektor selv ringe elever og foresatte for å fortelle at de må i karantene og hva det innebærer. Det samme gjelder styrere i barnehager.  – Uheldig bruk av lederressurser, sier Tormod Korpås.

Han har vært i kontakt med ledertillitsvalgte fra hele landet, og flere kan melde om det samme. Rektorer og styrere må flere steder ta telefonsamtalene til elever og foresatte når skoleklasser eller barnehageavdelinger må i karantene på grunn av påvist koronasmitte hos barn eller ansatte. Årsaken oppgis å være kapasitetsproblemer i kommunene.

– Dette er en jobb jeg mener noen andre enn skolenes og barnehagenes øverste ledere må gjøre. En rektor på en videregående skole forteller til meg at det tar minst ett dagsverk å ringe rundt dersom en klasse må i karantene. Dette mener jeg er en uheldig bruk av ressurser, sier Korpås.

Et annet spørsmål er om dette er smittevernmessig forsvarlig.

– Dersom tid er en faktor her betyr det at leder også må bruke flere ansatte til ringerunden for å få gjort det så fort som mulig for å unngå å spre smitte. Selvsagt er det rektors oppgave å informere ansatte, elever og foresatte dersom det oppstår smitte på skolen. Noe annet er det å informere om karantenebestemmelser, testing og så videre, som er spørsmål de ikke har kompetanse til å svare på, sier han, og fortsetter:

– Etter mitt syn bør flere kommuner heller forsøke å øke bemanningen til smittevernteamene, enn å overlate denne jobben til virksomhetene. Det er kommunens smittevernteam som bør ha ansvar for å kontakte og gi korrekt informasjon og råd til foresatte til barn og elever som blir berørt av karantenebestemmelsene.