Lærerrommet: Korona, press og stress – hva gjør det med ledere og lærere?

Hva kreves det av en leder i skole og barnehage som under pandemien står i et konstant stress med press fra ulikt hold og fra ansatte, elever og barn og foresatte? Og hvordan påvirkes lærere og barnehagelærere?

Hør episode 62 av podkasten Lærerrommet direkte her:

Episode 62: Korona, press og stress - hva gjør det med ledere og lærere?


Du finner også Lærerrommet i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify

Her finner du alle Lærerrommets episoder så langt.

Gjestene i episode 62 er styrer Ellen Marie Winther ved St.Hansberget barnehage i Drammen, rektor Jan Petter Braathen ved Sinsen skole i Oslo og professor Stein Knardahl, forskningsdirektør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

–  Krevende for alle

Begynnelsen på koronaen kom brått, slutten er fortsatt uforutsigbar. Og hele veien har barnehager og skoler vært i en situasjon som sender konstante stormkast i ulike retninger. Det påvirker både den enkelte - og arbeidsmiljøet.

Rektoren ved Sinsen har opplevd karantene blant skolens ansatte og elever flere ganger under pandemien.

– Det begynner å bli en trøtthet blant mine ansatte, dette er krevende for alle. Det er viktig at vi som ledere signaliserer til lærerne at det de gjør er godt nok. De står i en krevende situasjon, og læreryrket er slik at de i grunnen kan jobbe 24/7, sier Braathen i episoden, og legger til:

– Samtidig er det viktig å ha full oppmerksomhet på elevenes læring, det skylder vi elevene og det må vi holde høyt.

Rektoren understreker også at stresset påvirker ansatte ulikt: Noen kan bli veldig redde for smitte, andre jobber mye mer enn tidligere, og noen synes situasjonen går greit.

Barnehagestyrer Winther beskriver også en krevende og uforutsigbar hverdag i barnehagen under koronaen. Hun forteller om søvnløse netter, både hos seg selv og andre, på grunn av stress om hva som kan komme til å skje.

Rolleendring og rollekonflikter

– Rollen min som leder har endret seg veldig, og det hører jeg også om fra styrerkolleger. Tidligere var vi hovedsakelig mest opptatt av fagutvikling, og hadde det administrative ved siden av, sier Winther.

– Nå handler det mest om menneskemøtet, å møte den enkelte for å sikre nok restitusjon. Det å ha de små samtalene, men på en annen flate, sier styreren.

Winther må ringe til egne ansatte på jobb, smittevernet gjør at hun ikke kan oppsøke avdelingene fysisk.

Generelt om stress under pandemien sier professor Knardahl ved Stami at det dreier det seg om hvilke typer påvirkninger vi er utsatt for, og hvilke muligheter vi har for å håndtere det.

– Det som er typisk nå for lærere i skole og barnehage er at dette er noe som varer over tid. For veldig mange så er det perioder døgnet rundt med uavklarte spørsmål , og at det hele tiden komme forespørsler fra foresatte eller fra ledelsen og myndighetene som skal håndteres. Et stort problem i en slik situasjoner at det er vanskelig å få restitusjon, påpeker professoren og trekker fram nok søvn er det viktigste.

Knardahl snakker i episoden også om blant annet arbeidsmiljøaspekter som kan være svært utfordrende under koronaen.

– Det ene er forventingene om mye forskjellig, og det er ofte konflikter mellom forskjellige oppgaver og problemstillinger som skal løses. Det kaller vi rollekonflikter, og i vår forskning i Norge så er dette noe av det vi finner som er mest problematisk med tanke på helseplager og sykefravær - og til om med for uførepensjonering, sier STAMI’s forskningsdirektør.

Podkast for alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her er alle publiserte episoder. 

 

Hør mer om koronaen

Lærerrommet har produsert flere episoder under koronaen, med ulike og relevante tema. I episode 45 handler det om digitaliseringen av skolen. Koronaen stengte skolen fysisk første gang i mars 2020. Siden gjenåpningen, og særlig etter sommeren 2020. har til enhver tid elever og lærere over hele landet hatt perioder med hjemmeskole.

Hør episoden direkte her:

Episode 45: Korona og digitaliseringen, hva nå?