Lærerrommet: Korona og lærlinger i videregående

Koronakrisa har sendt bedrifter ut i en økonomisk usikkerhet, noe som også kan påvirke læreplassene og kommende lærlingers situasjon. Hva kan gjøres med det?

Dette er tema i podkasten Lærerrommets episode 47. Hør episoden direkte her:

Episode 47: Korona og lærlinger i videregående


Du finner også episoden i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Lærerrommets episode i Spotify

Usikkerhet

– Jeg blir veldig urolig og veldig nervøs, tenker mye på læretiden min og hvor jeg kommer til å ende opp, sier Jonny Hoang Pham (18), elev ved Kuben videregående skole i Oslo.

Han har ikke har fått læreplassen han trenger fra høsten. For da koronakrisa kom, forsvant hans planer der han hadde utplassering - og alt ble snudd på hodet.

Her finner du spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres).

18-åringen er gjest i Lærerrommet sammen med lærer Dina Gaupseth ved Kristiansund videregående skole i Møre og Romsdal og fagopplæringssjef Catrine Utne Pettersen i Rogaland.

Lærer Gaupset ber elever om å være tålmodige, men ser at det er vanskelig og at mange, som Jonny, er urolige for framtida fordi det er usikkerhet rundt læreplasser og de føler usikkerhet rundt utdanningsløpet.

– De ser for seg en periode framover der de står uten arbeid og uten inntekt og kanskje også uten muligheter for å få seg jobb framover. Det skaper mye urolighet, beklager læreren.

Frykter frafall

– Det er forutsigbarhet som er det viktige for elever, så skulle jeg hatt et stalltips til dem som styrer og steller, så er det vel å gå ut tidlig og flagg at elevene kan komme tilbake til skoen og ha VG 3 i skolen som er tett opp mot utdanningsprogrammet de har, sier Gaupseth.

– Har ikke elevene den tryggheten på at noe skjer fra høsten, er jeg redd at vi får et stort frafall, påpeker hun.

Fylkeskommunene har ansvar for at elever og lærlinger får fullført opplæringen i videregående skole. Fagopplæringssjef Pettersen trekker fram blant annet dette om hva som er viktig dersom korona-situasjonen med læreplasser vedvarer eller tilspisser seg.

– Det handler om samarbeid mellom skole og næringsliv, slik at elevene føler seg ivaretatt og har et sted der de hører hjemme og vet de skal møte opp hver dag. Det må ligge en god plan der, mener hun. 

–  Det er helt essensielt at det blir en veksling mellom opplæring i bedrift og opplæring på skole. For det er lite eller ingen teoretisk opplæring i VG 3, selv om det er litt ulikt fra fag til fag.

Pettersen sier mye fortsatt er uavklart. Om og til næringslivet, sier hun:

– Utfordringen for lærebedriftene er at de må vente til at alle de lærlingene de har er ferdige, før de kan ta inn nye. Så må det oppfordres til å snu hver stein og om man kan strekke seg litt lenger for å ta en lærling til utover det man hadde planlagt, sier Pettersen.

Også fagopplæringssjefen frykter at frafall kan bli konsekvensen av denne situasjonen.

For alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning. Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre.
Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her finner du alle Lærerrommets episoder så langt.