Lærerrommet: Korona og lærere, trygt på jobb i skole og barnehage?

Bilde av Assisterende Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, Direktør i Udir Hege Nilssen, Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal og professor i anatomi Anne Spurkland.
LÆRERROMMET: Trygt å jobbe som lærer i skole og barnehage under korona? Lærerrommets gjester er assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet, leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet og professor i anatomi Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo. 

Hva må til for at lærere er trygge på jobb? Lærere er redde for å bli koronasmittet på skolen eller i barnehagen, er smittevernet godt nok?

Publisert 21.08.2020

Hør episode 53 av Lærerrommet direkte her:

Episode 53: Korona og lærere, trygt på jobb i skole og barnehage?


Du finner også Lærerrommet i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Lærerrommets episode i Spotify

Episodens gjester er assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet, leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet og professor i anatomi Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo. 

For lærerne som er engstelige for korona, kan det handle om mange elever i klasserommet, noen barnehagebarn som kanskje er litt småpjuske, noen elever som kanskje har vært på fest i helga, trengsel i smale korridorer, overfylte klasserom, deling på plassen i trange kontorfellesskap – og smittevern generelt.

Testing viktig

Assisterende helsedirektør Nakstad forstår godt de lærerne som er bekymret for å gå på jobb, men peker på at det er lite smitte i befolkningen.

– Selv om vi har noe oppbluss av smitte nå i enkelte kommuner av Norge, så er det fortsatt veldig lite smitte i landet. Da betyr det også at det er lite smitte også blant foreldre, barn og ansatte i barnehage og skole, sier Nakstad.

– Men bekymret, det bør vi alle være nå - for være litt skjerpet. Men vi bør ikke være mer bekymret enn vi trenger, påpeker han.

I episoden er et av fokusene videregående skoler, der det ofte er over 30 elever eller mer i en klasse og lærere skifter mellom flere klasser på en dag. Nakstad mener smitteveilederne er tydelige nok både på kohortstørrelse og avstand.

– Det aller viktigste å være tydelig på er at man ikke bør gå på skolen, verken som elev eller ansatt, om man er syk. Og man bør teste seg ved symptomer, understreker Nakstad.

Skoleledere i skvis

Steffen Handal peker på de lokale store forskjellene.

– På sentrumsnære, store videregående skoler er bekymringen ekstra stor. Mange lærere ser på arbeidshverdagen sin og elevenes skolehverdag, og tenker at dette ikke stemmer helt overens med de rådene man får ellers i samfunnet, og så blir man bekymret, sier Handal.

Han understreker at det er helsemyndigheten som kan smittevern, og at det er kommuner og fylkeskommuner som skal sørge for at lærere er trygge på jobb sammen med sentrale myndigheter.

– Skoleledelser opplever seg i en skvis her. De får klare anbefalinger om hvordan smittevernet skal drives på skolen, og samtidig opplever de lokale signaler om  dårlig økonomi og liten vilje til å gjennomføre det som faktisk er bestemt. Hvis kommuneøkonomien står i veien her, er vi på ville veier. Da kan vi bidra til smittespredning på grunn av kroner. Det kan vi ikke ha noe av, understreker Handal.

Beredskapsplaner

Ønsket om å holde skoler og barnehager åpne er sterkt. Det er en viktig balanse å ivareta dette uten at det går på bekostning av smittevernet, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

– Vi forsøker nå å ha en veiledning som skal ivareta ulike nivåer av smitte i samfunnet, og vi har også vært veldig opptatt av å støtte skolene, kommunene og fylkeskommunene i å utvikle beredskapsplaner slik at vi er mye bedre forberedt hvis man må endre graden av tiltak i barnehager og skoler, sier Nilssen.

Løsninger som hjemmekontor for lærere, og spørsmål om hvordan lærere og barnehagelærere som eventuelt skulle ønske å bruke munnbind på jobb skal møtes, blir også diskutert i Lærerrommet.

Professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo beskytter seg selv og studentene med munnbind, øyebeskyttelse, frakk og hansker når undervisningen i anatomi krever stor grad av nærhet. Det er 20 studenter i hvert rom.
– Vi har gjort alt vi kan for å begrense mulighetene for at man blir smittet i den situasjonen. Vi vet faktisk ikke helt hva som skjer hvis en blir smittet, og hvem som skal i karantene da. Det har vi tenkt at myndighetene må fortelle oss, men jeg håper vi slipper. For dette er et korthus for oss, og det kommer til å falle sammen hvis vi får smitte inn i systemet vårt, mener professoren.


For alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning. Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre.
Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her finner du alle Lærerrommets episoder så langt.

Lærerrommet har spilt inn flere korona-episoder. Her kan du lytte direkte til episode 49 «Hva er en inkluderende skole under korona?». Andre korona-relaterte episoder finner du i nett-lenka over – eller i din podkastkanal:

Episode 49: Hva er en inkluderende skole under korona?