Lærerrommet: Korona gjør elever og studenter stressa og ensomme, hvordan unngå frafall?

Hvordan er det å være ung i utdanningsløpet under pandemien? Og hva kan lærestedene gjøre for å hjelpe?

Hør episoden fra Lærerrommet direkte her:

Episode 60: Korona gjør elever og studenter stressa og ensomme, hvordan unngå frafall?

 

Du finner også Lærerrommet i disse kanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify

Gjestene i denne episoden er lærer-student Kaia Berg Hansen ved Universitetet i Agder, helsesykepleier Anette Nilsen Paul og rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo. De diskuterer situasjonen med pandemien og kommer med synspunkter på hvordan det påvirker både læring og psyke, og hva som kan avhjelpe en vanskelig studie- og skolehverdag.

Mange utfordringer

Universitetsrektor Stølen var tidlig ute med å advare mot ytterligere nedstenging fordi han tror det vil føre til mer frafall og ensomhet.

– Det er viktig å ha et sosialt nettverk både for læring og for å være menneske. Alle i samfunnet føler på den situasjonen vi er i nå med isolasjon, og det er det ekstra utfordrende for unge. De er i en fase av livet der de både skal knytte seg til et yrke og en partner. Slik sett er utfordringene for dem ekstra store, sier Stølen.

I episoden forteller han hvordan Universitetet i Oslo møter studentene nå mens korona lager stengsler og legger føringer.

Flere rapporter viser at studenter føler isolasjon og ensomhet av korona. Forsknings har tidligere vist sammenheng mellom psykisk helse og fullføring, og det gjelder også for elever i videregående.

Studenten i episoden kjenner igjen dette bildet hos seg selv og medstudenter. Berg Hansen synes hun har vært heldig fordi hennes studium har vært åpen lenge, men har venner med bare digital undervisning og som også bor trangt sammen med flere i et kollektiv, slik mange studenter gjør. Det er vanskelig å studere fra senga, der du også sover, mener hun.

Utforutsigbarhet

Berg Hansen fått varsel om at også hennes undervisningen kan bli digital, noe hun ikke ser fram til.

– Jeg vet med meg selv at da vil jeg slite mye. Jeg har et behov for å dra på skolen, jeg er ikke flink til å kombinere hjem og skole. Det bekymrer meg, sier Berg Hansen.

Helsesykepleier Nilsen Paul synes det er gjenkjennelige ting studenten trekker fram, også når det gjelder elevene i videregående skole som hun har kontakt med.

– At vi ikke vet hvor lenge den unormale situasjonen skal vare gir en usikkerhet. Uforutsigbarheten over lang tid er krevende, sier helsesykepleieren.

Hun har kontakt med mange elever, og sier flere kan reagere med å bli lei seg på enkelthendelser - som at en fest blir avlyst. Egentlig kan reaksjonen dreie seg om at hele totalsituasjonen er vanskelig, mener hesesykepleieren.
– Vi snakker også mye med mange av elevene som er ekstra sårbare, og at situasjonen for dem blir ekstra vanskelig, sier Nilsen Paul.
UiO-rektoren sier at det viktigste opp mot sårbare studenter er å oppdage dem som har større utfordringer, slik at de kan tilbys mer støtte.

For alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre.Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her finner du alle Lærerrommets episoder så langt.