Lærerrommet: Hva er en god overgang fra barnehage til skole?

LÆRERROMMET: Overgangen mellom barnehage og skole kan ta svært lang tid for noen av skolestarterne. I episode 52 av Lærerrommet snakker lærer Sigmund Bjerkreim og førsteamanuensis Hilde Dehnæs Hogsnes om hvordan overgangen blir god.

Over hele landet er det nå spente skolestartere. Skal barn og elever tilpasse seg skolen, eller skal skolen tilpasse seg dem?

Publisert 10.08.2020

Hør podkasten Lærerrommet direkte her:

Episode 52: Hva er en god overgang fra barnehage til skole?

Du finner også Lærerrommet i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Lærerrommets episode i Spotify


Sentrale spørsmål i denne episoden av Lærerrommet er blant annet: Hvor lang tid kan overgangen fra barnehagen ta, og hvordan blir overgangen god for både elevene og skolen?
Gjestene er lærer Sigmund Bjerkreim ved Solås skole i Rogaland og førsteamanuensis i pedagogikk Hilde Dehnæs Hogsnes ved Universitet i Sørøst-Norge.

Leken og bevegelse

– 6-åringene er ikke designet for å sette seg ned i en stol ved en pult i seks timer hver dag. De må møtes med det i bakhodet, at her må vi være aktive og her må vi ha mye lek, mener læreren fra Rogaland som sier han selv får trøbbel i klasserommet om det ikke er slik.

– Det første de lurer på er: Liker læreren meg? Liker de andre meg? Får jeg venner her? sier Bjerkreim.

Han synes at det som skjer i friminuttet er like viktig som det som skjer i klasserommet, for å skape trygghet blant elevene og i fellesskapet.

– Jeg må være på i overgangsfaser. Alle voksne må være på plass, og være proaktive ute med ungene og sveipe rundt - ikke bare være med en gruppe elever.

Lærerens erfaring er at for noen elever går hurtig å bli vant til skolehverdagen, mens det for andre tar flere måneder eller store deler av førsteklasse å bli trygg.

Barns kompetanse

Førsteamanuensis Dehnæs Hogsnes er opptatt av at overgangen fra barnehage til skole en prosess, også hun trekker fram leken som viktig i skolen.

– Overgangen må få ta den tiden den trenger å ta. Det er viktig at man legger til rette for at barn kan være aktivt deltakende i det nye miljøet de blir en del av. Da må man ta utgangspunkt i hvilke erfaringer barn har fra før, sier hun.

– Eksempelvis har barn mye kompetanse på lek. De har lekt mye i barnehagen og den kompetansen bør tas i bruk når de kommer inn i skolen.

Dehnæs Hogsnes understreker at det er viktig å være oppmerksom på at det er barna som skal oppleve en god sammenheng mellom barnehagen og skolen, og at det også er de som skal ha den gode overgangen.

– Man må møte barn der de er, og på erfaringene og forventningene de har med seg, sier hun.

For alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning. Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre.

Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her finner du alle Lærerrommets episoder så langt.