Lærerrommet: Hva er annerledes for jenter med autisme?

Hvordan er utfordringer på skolen for jenter med autismespekter-tilstander? Og hva er ulikt for dem sammenliknet med gutter som har samme diagnose?

Hør episode 57 av Lærerrommet direkte her:

Episode 57: Hva er annerledes for jenter med autisme?

Du finner også Lærerrommet i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify

Blir ikke oppdaget

Episodens gjester er forfatter Gro Dahle og spesialpedagog Torill Fjæran-Granum, leder av Spiss, en spesialpedagogisk virksomhet spesialisert på autismespekter-tilstander.

– Det er en stor variasjon mellom dem som får en slik diagnose. Det handler, kort beskrevet, om en annerledes måte å være i verden på, sier Fjæran-Granum.

Jenter som har autismespekter-tilstander kan gå i årevis uten tilrettelegging og diagnose,  som de generelt sett også får senere enn gutter med samme vansker, påpeker hun. 

Det dreier seg blant annet ulike sosiale vansker, om ulik grad av kommunikasjonsvansker, inkludert det å ikke forstå hva andre mener eller selv gjøre seg forstått - eller om problemer med fleksibilitet, et ønske om at alt skal være slik det er.

Fjæran-Granum sier det som er spesielt for de jentene som tilsynelatende fungerer godt, altså de med normal intelligens og som har mange ferdigheter, er at de er gode til å skjule vanskene. De klarer å late som om alt går fint, og blir dermed ikke oppdaget fordi ingen skjønner at de har det vanskelig.

– Det går til en grense hvor de ikke klarer mer, og så bryter de ofte sammen. Da er det mange som havner inn i psykiatrien først, sier spesialpedagogen.

Gro Dahle har en lang personlig erfaring med autisme-vansker. Hun er blant annet mor til barn med det som tidligere het Aspergers, som ligger innenfor autismespekter-tilstander.

Sårbarheten i skolen

Dahle mener skolen er den største utfordringen for den som er rammet, og forklarer:

– I møte med skolen trer mange av sårbarhetene fram. Ikke minst i det sosiale i friminutt og før skolen begynner, i gruppearbeid, i løsninger med oppgaver som kan løses hvor som helst og når som helst, i rotete strukturer og ulike former for organisering, sier Dahle, som også holder foredrag om temaet.

Dahle sier at utmattelse og slitenhet kan bli konsekvensen. «Den usynlige sårbarheten» jentene har gjør at de blir ekstra slitne, sier forfatteren. En konsekvens kan også være at de ikke klarer å holde det faglige sammen, slik at de underyter på skolen i det faglige, sier Dahle.

I episoden har både Fjæran-Granum og Dahle meninger rundt hvordan skolen bedre kan tilrettelegge for elevene det gjelder, både i undervisningen og i friminutt.

For alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning. Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre.

Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her finner du alle Lærerrommets episoder så langt.

I episode 51 av Lærerrommet var temaet ADHD og andre oppmerksomhetsvansker. Hør spesialpedagog/foredragsholder og forfatter Lisbeth Iglum Rønhovde og høyskolelektor i pedagogikk Kristian Øen i samtale rundt dette temaet direkte her:

Episode 51: ADHD og andre oppmerksomhetsvansker, hvordan hjelpe?