Koronakrisen: Situasjonen for lærlinger og praksiskandidater

To gutter og en mann skrur på undersiden av en bil.
Mange lærlinger opplever nå en vanskelig tid hvor det er vanskelig å vite hva som skjer videre. Foto: Therese Borge.

Mange lærlinger har den siste tiden opplevd en del utfordringer på grunn av koronautbruddet. Her er nyttig informasjon om hvilke utfordringer og hva slags hjelp som finnes tilgjengelig.

Publisert 24.03.2020

En rekke lærlinger og praksisstudenter er blitt permitterte under koronakrisen, og befinner seg i en vanskelig situasjon.

Spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

Utdanningsdirektoratet (Udir) oppdaterer sine nettsider fortløpende om hvilke rettigheter lærlinger og praksiskandidater nå har i denne vanskelige tiden.

Vi anbefaler at du besøker nettstedet for ytterligere informasjon. 

Av utfordringer som lærlingene nå kan møte, nevner vi blant annet:

· Sikret inntekt for lærlinger som har blitt permittert

· Forlenget læretid

· Flere må ta Vg3 i skole

· Inntaks- og formidlingsforskrift til opplæringsloven § 6A-9

· Forskyving av fag-/svenneprøve

· Opphoping av prøver og behov for å oppnevne flere prøvenemndsmedlemmer

· Tverrfaglig eksamen i programfagene etter Vg2, hjemlet i opplæringsloven.

· Nasjonal, tverrfaglig privatisteksamen (3102 eksamen)

· Søkere til videre utdanning

Utdanningsforbundet har laget et notat som ser på de utfordringene lærlinger og praksisstudenter nå har eller kan få. Dette notatet kan du lese her.

Saker om koronakrisen