Koronakrisen: – Vi har ingen lærerstudenter å miste på grunn av inntektstap

Studenter sitter på stoler med ryggen til kamera.
Utdanningsforbundet er opptatt av at studentene må trygges både faglig gjennom studiene de har opptak til og økonomisk. Foto: iStockphoto

– Vi støtter studentenes krav om en midlertidig ordning som gir økonomisk kompensasjon for inntektsbortfall, sier Steffen Handal.

Publisert 20.03.2020

Covid-19-viruset har ført til at mange studenter har mistet eller er permittert fra deltidsjobben de har ved siden av studiene. Faren for å droppe ut av studiene øker i urolige tider.

Spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

– Utdanningsforbundet støtter derfor studentenes krav om en midlertidig ordning som gir økonomisk kompensasjon for inntektsbortfall, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Presenterte krisetiltak

19. mars presenterte finanskomiteen på Stortinget et forslag til krisetiltak. Regjeringen skal komme med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen. Unio-studentene har sendt et konkret forslag til modell for hvordan dette ubyråkratisk kan gjøres.

Les Uniosak her: Vil gi studenter med inntektstap stipend

Viktig å trygge studentene

Utdanningsforbundet er opptatt av at studentene må trygges både faglig gjennom studiene de har opptak til og økonomisk.

– Det er en god ide å bruke Lånekassen. De fleste studenter er i kontakt med Lånekassen og det er dermed enklere å utvide kontakten. Lærermangelen er stor og det er viktig at ingen faller fra studiene av økonomiske årsaker. Vi har ingen lærerstudenter å miste, sier Handal.

Saker om koronakrisen