Koronakrisen: – Vi har ingen lærerstudenter å miste på grunn av inntektstap

– Vi støtter studentenes krav om en midlertidig ordning som gir økonomisk kompensasjon for inntektsbortfall, sier Steffen Handal.

Covid-19-viruset har ført til at mange studenter har mistet eller er permittert fra deltidsjobben de har ved siden av studiene. Faren for å droppe ut av studiene øker i urolige tider.

Spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

– Utdanningsforbundet støtter derfor studentenes krav om en midlertidig ordning som gir økonomisk kompensasjon for inntektsbortfall, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Presenterte krisetiltak

19. mars presenterte finanskomiteen på Stortinget et forslag til krisetiltak. Regjeringen skal komme med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen. Unio-studentene har sendt et konkret forslag til modell for hvordan dette ubyråkratisk kan gjøres.

Les Uniosak her: Vil gi studenter med inntektstap stipend

Viktig å trygge studentene

Utdanningsforbundet er opptatt av at studentene må trygges både faglig gjennom studiene de har opptak til og økonomisk.

– Det er en god ide å bruke Lånekassen. De fleste studenter er i kontakt med Lånekassen og det er dermed enklere å utvide kontakten. Lærermangelen er stor og det er viktig at ingen faller fra studiene av økonomiske årsaker. Vi har ingen lærerstudenter å miste, sier Handal.